Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 11

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Przygotowywano odpowiedzi na KNA.

Branża mostowa  - Oczekiwanie na wyniki badań dla obiektu WD-91.

Branża sanitarna  - Kontynuowano  prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzyskanie uzgodnień z Gestorami. Opracowanie rozwiązań technicznych dla obejścia działek interesantów. Przygotowano odpowiedzi na KNA.

Branża elektroenergetyczna  - trwają prace nad koncepcją SZR i uzgodnieniem przez ZDiZ w Gdyni docelowej organizacji ruchu

Branża teletechniczna – odbyła się spotkanie w ZDiZ w sprawie uwag do projektu przebudowy sieci TRISATR.  Trwają prace nad koncepcją SZR

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania w biurze IK 

Branża architektoniczna  - weryfikacja PW przez IK i Zamawiającego

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonanie badań próbek z próbek z pod obiektu WD-91.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej TG (1+000 - 1+400), TG ( 4+000 - 4+300).  Robiono nasyp w km TG (1+650 - 1+700), TG (5+100 - 5+300), TG ( 6+460 - 6+680), TG (10+000 - 10+100), TG (11+375 - 11+500), TG (11+700 - 12+300), DD 6+140 P, DD_3+830P  oraz wykopy w km TG (1+300 - 1+400), TG ( 4+800 - 4+900), TG (5+300 - 5+400), TG (6+200 - 6+350), TG (7+700 - 7+750), TG (9+000 - 9+700), TG (11+700 - 12+300), DD_3+830P. Na odcinku TG ( 4+300 - 4+400), DD_11+390P  (0+900 - 1+000)  wykonywano wymianę gruntu. Na drodze DD_11+390P (0+000 - 0+900) wykonywano podbudowę pomocniczą z kruszywa 0/31,5

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Trasa Chwaszczyńska 1+300 - 1+500,

,ZOT - WWKL4). Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L, WWKL3 (km 0+600 - 0+900), WWKL4

 oraz wykop w ciągu ZOT - WWK3 (km 0+100) oraz wykop WWKL3 (km 0+100), WWKL1 (km 0+320 - 0+340).

Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515 - 1+590.  W km 0+860 - 1+400 wykonano drogę technologiczną W_CHW_L6. Prowadzono prace przy zbiorniku kompensacyjnym w km 1+500

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (2+190) - chudy beton P1, P2, P3

ES-77(km 5+080) – wykonano zbrojenie podpory P3

WD-78(km 6+148) – wykonywano betonowanie fundamentu P3

WD-82 (km 8+412) – trwało zbrojenie fundamentu P3 oraz zbrojenie przyczółka P1

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

KD-99 (3+716) – trwało zbrojenie fundamentu P1 wraz z betonowaniem

WD-100 (km 4+173) – wykonano wykop pod fundament P3 wraz z betonem podkładowym P3

WD-101 (4+501) – wykonano wykop pod fundament P4

Obiekt WS-102 (km 320+425) – wykonano wykop pod fundament P3 ZRP

Obiekt WD-103 (km 320+671) - Montaż zbrojenia P1 i P2

Obiekt

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Przygotowywano odpowiedzi na KNA.

Branża mostowa  - Oczekiwanie na wyniki badań dla obiektu WD-91.

Branża sanitarna  - Kontynuowano  prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzyskanie uzgodnień z Gestorami. Opracowanie rozwiązań technicznych dla obejścia działek interesantów. Przygotowano odpowiedzi na KNA.

Branża elektroenergetyczna  - trwają prace nad koncepcją SZR i uzgodnieniem przez ZDiZ w Gdyni docelowej organizacji ruchu

Branża teletechniczna – odbyła się spotkanie w ZDiZ w sprawie uwag do projektu przebudowy sieci TRISATR.  Trwają prace nad koncepcją SZR

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania 
w biurze IK 

Branża architektoniczna  - weryfikacja PW przez IK i Zamawiającego

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonanie badań próbek z próbek z pod obiektu WD-91.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej TG (1+000 - 1+400), TG ( 4+000 - 4+300).  Robiono nasyp w km TG (1+650 - 1+700), TG (5+100 - 5+300), TG ( 6+460 - 6+680), TG (10+000 - 10+100), TG (11+375 - 11+500), TG (11+700 - 12+300), DD 6+140 P, DD_3+830P  oraz wykopy w km TG (1+300 - 1+400), TG ( 4+800 - 4+900), TG (5+300 - 5+400), TG (6+200 - 6+350), TG (7+700 - 7+750), TG (9+000 - 9+700), TG (11+700 - 12+300), DD_3+830P. Na odcinku TG ( 4+300 - 4+400), DD_11+390P  (0+900 - 1+000)  wykonywano wymianę gruntu. Na drodze DD_11+390P (0+000 - 0+900) wykonywano podbudowę pomocniczą z kruszywa 0/31,5

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Trasa Chwaszczyńska 1+300 - 1+500,

,ZOT - WWKL4). Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L, WWKL3 (km 0+600 - 0+900), WWKL4

 oraz wykop w ciągu ZOT - WWK3 (km 0+100) oraz wykop WWKL3 (km 0+100), WWKL1 (km 0+320 - 0+340).

Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515 - 1+590.  W km 0+860 - 1+400 wykonano drogę technologiczną W_CHW_L6. Prowadzono prace przy zbiorniku kompensacyjnym w km 1+500

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGd -73 (2+190) - chudy beton P1, P2, P3

ES-77(km 5+080) – wykonano zbrojenie podpory P3

WD-78 (km 6+148) – wykonywano betonowanie fundamentu P3

WD-82 (km 8+412) – trwało zbrojenie fundamentu P3 oraz zbrojenie przyczółka P1

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

KD-99 (3+716) – trwało zbrojenie fundamentu P1 wraz z betonowaniem

WD-100 (km 4+173) – wykonano wykop pod fundament P3 wraz z betonem podkładowym P3

WD-101 (4+501) – wykonano wykop pod fundament P4

Obiekt WS-102 (km 320+425) – wykonano wykop pod fundament P3 ZRP

Obiekt WD-103 (km 320+671) - Montaż zbrojenia P1 i P2

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – zostały wykonane ścianki szczelne P3 ZRP

WS-105 (km 320+269) – trwały prace ziemne - wykop pod fundamenty ZRP

WD-106 (321+127) – wykonywano zbrojenie fundamentu P1 oraz wykładano beton podkładowy dla podpory P1.

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-2 (km 1+397,9), PW-3 (km 3+467), PW-11 (km 11+106), PW-12 (km 11+109) oraz PW-13 (km 12+685).Dodatkowo trwały prace nad usunięciem kolizji gazowych średniego ciśnienia – PG-2 (km 11+107),  RO-1 (km 8+200), RO-2 (km 10+223) oraz RO-3 (10+350). Trwały pracę przy kanalizacji deszczowej SW2 (km 1+670).

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640) oraz PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1.

 

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 14nn, 35nn, 9 SN, 10SN oraz 13SN. Kontynuowano prace przy  kolizji 1WN. Prace polegały na przełączeniu kolizji oraz ułożeniu kabli. Na odcinku 2 wykonywano przewierty na trasie Chwaszczyńskiej od GPZ do ZOT

Branż teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji ORANGE oraz NETPOL.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

(km 319+724 ZOT) – zostały wykonane ścianki szczelne P3 ZRP

WS-105 (km 320+269) – trwały prace ziemne - wykop pod fundamenty ZRP

WD-106 (321+127) – wykonywano zbrojenie fundamentu P1 oraz wykładano beton podkładowy dla podpory P1.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-2 (km 1+397,9), PW-3 (km 3+467), PW-11 (km 11+106), PW-12 (km 11+109) oraz PW-13 (km 12+685).Dodatkowo trwały prace nad usunięciem kolizji gazowych średniego ciśnienia – PG-2 (km 11+107),  RO-1 (km 8+200), RO-2 (km 10+223) oraz RO-3 (10+350). Trwały pracę przy kanalizacji deszczowej SW2 (km 1+670).

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640) oraz PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1.

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 14nn, 35nn, 9 SN, 10SN oraz 13SN. Kontynuowano prace przy  kolizji 1WN. Prace polegały na przełączeniu kolizji oraz ułożeniu kabli. Na odcinku 2 wykonywano przewierty na trasie Chwaszczyńskiej od GPZ do ZOT

Branż teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji ORANGE oraz NETPOL.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl