Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 14

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Przygotowano odpowiedź na wezwanie Ministra Rozwoju w sprawie korekty decyzji ZRID na odcinku 1..

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91; Prowadzono prace nad rysunkami zamiennymi  Projektów Wykonawczych

Branża sanitarna  - na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma

Branża architektoniczna  - prace zakończono

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej ( 0+500 - 0+800, 3+700 - 3+800, 3+900 - 4+200, 4+800 - 4+900, 5+300 - 5+400, 7+100 - 7+150 oraz dróg dojazdowych DD_11+390P (1+100 - 1+300), DD_7+980P (0+000 - 0+300) .  Robiono nasyp w km 1+600 - 1+700, 4+300 - 4+400, 5+100 - 5+300, 5+580 - 5+620, 10+000 - 10+100, 10+500 - 10+700, 11+100 - 11+500  oraz wykopy w km 2+350 - 2+400, 4+250 - 4+300, 4+800 - 5+000, 5+300 - 5+400, 5+900 - 6+000, 9+000 - 9+700 oraz DD_11+390P (1+100 - 1+300).  Na odcinku   TG (0+300 - 0+400) WD -70, TG ( 4+300 - 4+400), TG (12+400 - 12+700), DD_11+390P  (1+100 - 1+300) oraz DD_7+980P (0+180 - 0+250)  wykonywano wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (W_CHW_L6 - 1+350 - 1+450, TG 13+700 - 13+850,  ul.Nowa Rdestowa – km 2+200 - 2+450).  Robiono nasyp w km 1+515 - 1+590, WWKL3 (km 0+600 - 0+900) oraz w okolicach węzła Gdynia Wielki KackWWKL4  oraz wykop w km 1+200 - 1+300,  2+800 - 3+000oraz w ciągu ZOT – WWKL5. Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 0+900 -0+985 oraz 1+444 - 1+460.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-72 (km 1+374) - zbrojenie i deskowanie ław P1 P2, trwała wymiana gruntu w ściankach szczelnych P3

PZGd -73 (2+190) - zbrojenie i deskowanie fundamentu P3

ES-77(km 5+080) – betonowanie fundamentu P1

WD-82 (km 8+412) – zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1, zbrojenie korpusu podpory P3

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-100 (km 4+173) – wykonano montaż zbrojenia korpusu P1; Betonowanie filara P2

WD-101 (4+501) – wykonano montaż  zbrojenia fundamentu P4 wraz z  betonowaniem fundamentu.

Obiekt WS-102 (km 320+425) – wykonano zbrojenie wraz z betonowaniem fundamentu P3 ZRP

 Obiekt WD-103 (km 320+671) – wbudowywano beton podkładowy fundamentów P4, Skuwanie głowic pali - fundament P3 i P4. Montaż zbrojenia dla fundamentu P4

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – wykonano zbrojenie wraz z betonowaniem fundamentu P3 ZRP

WS-105 (km 320+269) – wbudowywano beton podkładowy platformy P2 ZRP oraz beton fundamentu podpory P1 ZRP. Wykonano wykop pod fundamenty ZRP.

 

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-3 (3+467), PW- 7 (km 5+182), PW-9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303) oraz PW-13 (km 12+685).Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-3 (km 1+541) i PKS-6 (km 8+260)

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640), PW-6 (km 1+590),  PW-7 (km 1+706) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-2.  Dodatkowo, na sieci kanalizacji deszczowej w km 3+950 - 4+230 demontowano istniejącą sieć KD

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 10nn (km 3+450) i 11nn (km 10+440) oraz 9SN – 10SN (km 11+150) - prace polegały na przełączeniu kolizji. Na odcinku 2 wykonywano przewierty na trasie Chwaszczyńskiej od GPZ do ZOT oraz przepięcie na kolizji 5nn.

Branża teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji ORANGE.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl