Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 17

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91;

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór. Trwało przygotowanie materiałów do uzgodnienia przebiegu sieci gazowej, WA i ciepłowniczej - działka 638. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma. Przygotowywano koncepcje rozwiązania zabezpieczenia wykopu i skarpy przy zbiornikach ZB-5.1 oraz ZB-5.2

Branża architektoniczna  - prace zakończono.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej (1+850 - 1+900, 3+900 - 4+000) oraz dróg dojazdowych AW 6+300L.  Robiono nasyp w km 1+550 - 1+800, 1+900 - 2+000,  4+400 - 4+450, 6+750 - 6+800, 7+100 - 7+200, 10+500 - 10+700, 11+100 - 11+500, 11+600 - 11+700, 12+050 - 12+300, DD 11+030P, DD_7+030L oraz wykopy w km 0+500 - 0+550, 1+200 - 1+300, 2+500 - 2+600, 3+900 - 4+000, 4+000 - 4+100, 4+700 - 4+800, 4+900 - 5+000, 5+850 - 5+950, 7+000 - 7+100, 9+000 - 9+700, 11+700- 12+050, DD 11+030P. Na odcinku   TG (4+400 - 4+450, 7+780 - 7+800, 12+400 - 12+700,  DD_7+030L)  wykonywano wymianę gruntu.

 

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu( ul.Nowa Rdestowa -  2+370 - 2+500; W_CHW_L2 (0+460 - 0+730)). Robiono nasyp w okolicach węzła Gdynia Wielki Kack – W_WK_L3 (0+500 - 0+600), W_WK_L3 (0+720 - 0+800), W_WK_L4 (0+190 - 0+260), ZRL (0+300 - 0+400), W_WK_L8 (0+70 - 0+250) oraz wykop w km W_WK_L3 (0+200 - 0+250), W_WK_L5 (0+350 - 0+460) oraz na Trasie Chwaszczyńskiej – km 3+600 - 3+800

Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 13+670 - 13+709.

 

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) – trwało przygotowywanie platform pod pale - P1, P2, P3

WD-72 (km 1+374) – trwało betonowanie fundamentów P1 P2 P3

PZGd -73 (2+190) – trwało betonowanie ścian podpory P2, izolacja cienka fundamentów oraz betonowanie fundamentu M1  M2 P3

ES-77(km 5+080) – trwała izolacja cienka fundamentów P2, P3, P4; Zbrojenie filarów P3; Zbrojenie, szalowanie, betonowanie fundamentu P4P

WD-78 ( km 6+148) – wykonano betonowanie filarów P2; Izolacja cienka fundamentów; zbrojenie szalowanie betonowanie korpusu P1

MS-81 (7+792) – wykonywano platformy robocze P4

WD-82 (km 8+412) –  trwało zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P3; Izolacja cienka fundamentów P1, P2, P3

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-95 (km 0+747) – wykonywano wykop pod fundament P2 P3 i platforma robocza

KD-99 (3+716) – trwało zbrojenie fundamentu P4

WD-100 (km 4+173) – trwało betonowanie korpusu P1 oraz montaż zbrojenia korpusu P3

WD-101 (km 4+500) – wykonywano szalowanie korpusu P1; zbrojenie korpusu P4; szalowanie i betonowanie filara P2

Obiekt WS-102 (km 320+425) –  trwała zasypka fundamentu P3 ZRP

Obiekt WD-103 (km 320+671) – trwała zasypka fundamentu P3 i P4

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie, zbrojenie korpusu P1 ZRL; zbrojenie fundamentu P3 ZRL

Obiekt WS-105 (km 320+269) – wykonano betonowanie fundamentu P2 ZRP; trwała zasypka fundamentu P1 ZRP

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (km 0+316),  PW-2 (km 1+398), PW-3 (km 3+467), PW-7 (km 5+182), PW- 9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303). Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305) i kanalizacji deszczowej SW12A (km 12+250)

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-6 (km 1+509) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-4.  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji sanitarnej KS-4 w km 0+642 oraz kanalizacji deszczowej KD-67 oraz KD-9.

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 35nn, 36nn oraz 13SN polegające na przepięciu kolizji. Na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 11SN, 10SN, 8SN, 16nn, 17nn, 21nn oraz 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN.

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała budowa kanalizacji ze studniami na Rdestowej przy szafie ONU, przestawienie szafy ONU

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl