Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 1

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace związane z wprowadzaniem uwag do Projektu Wykonawczego odcinka 2

Branża mostowa  - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2 w toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.

Oraz PW sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Wprowadzono uwagi ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji Deszczowej.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 wykonywano zestawienia warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z podziałem na aktualne, do anulowania, do zmiany. Na odcinku 2 wykonywano zestawienia warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z podziałem na aktualne, do anulowania, do zmiany. Zakończono prace nad dokumentacją przebudowy kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1A-F) w związku z ich ostatecznym zatwierdzeniem przez IK

Branża teletechniczna – na odcinku 2 oczekiwanie na uzgodnienie tomu V/3A (Przebudowa sieci Tristar) przez ZDiZ

Branża melioracyjna  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  Bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace związane z analizą i wprowadzaniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 nie były prowadzone prace. Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (km 0+700-1+000 oraz km 1+150 -1+300). Kontynuacja prac przy zbiorniku kompensacyjnym w km 1+500. Kontynuowano wycinkę drzew i krzewów oraz przeszukania saperskie na całym odcinku.

Branża mostowa – wykonywano plantowanie terenu pod platformy robocze dla obiektu ES-77 (km 5+080).

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów (km 4+300 Tr. Chwaszczyńskiej).

W zakresie innych branż Roboty nie były prowadzone.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl