Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Aktualności

Przepięcia sieci wodociągowej na odcinku 1 we wrześniu:

- w dniu 01.09.2020r. planowane jest przepięcie nowo wybudowanej sieci wodociągowej PW-9, które spowoduje przerwę w dostawie wody w miejscowości Kielno (ul. Partyzantów Koleczkowskich, ul. Józefa Hallera i ul. Bema) oraz w miejscowości Koleczkowo (ul. Kieleńska, ul. Generała Andersa, ul. Generała Maczka i ul. Na Wzgórzu). Prace planowane są w godzinach 8:00-15:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w miesiącu wrześniu planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w dniu 09.09.2020r. (od godz. 8:00) zostanie wprowadzona organizaja ruchu wynikająca z budowy sieci wodociągowej na łącznicy zjadowej Gdańsk - Gdynia (ul. Chwaszczyńska). Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
- w dniu 02.09.2020r. (od godz. 23:00) do 08.09.2020r. (do godz. 24:00) zostanie wprowadzona organizacja ruchu wynikająca z konieczności przebudowy kanalizacji sanitarnej i demontażu istniejącej magistrali ciepłowniczej na łącznicy zjazdowej od Gdyni  do ul. Chwaszczyńskiej w węźle Gdynia Wielki Kack. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
- w dniu 14.09.2020r. (od godz. 22:00) do 15.09.2020r. w związku z koniecznością montażu belek na obiekcie WS-105 zostanie zamknięta łącznica zjazdowa w kierunku od Gdyni do ul. Chwaszyńskiej. Planowany termin prowadzenia robót to okres od godz. 4:00 do godz. 23:00 w dniu 15.09.2020r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
 
Przepięcia sieci wodociągowej na odcinku 1 w sierpniu:
- w dniu 13 sierpnia 2020r. jest planowane przepięcie nowo wybudowanej sieci wodociagowej PW-3, które spowoduje przerwę w dostawie wody w miejscowości Kamień dla ulic: Chylońska, Pod Lasem, Gdańska (nr 2-6a oraz 17-27), Prusa, Słowackiego i Reymonta. Prace planowane są w godzinach 8:00-16:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy
- w dniu 25.08.2020r. planowane zamknięcie sieci wodociągowej w celu przepięcia kolizji PW-8. Spowoduje to przerwę w dostawie wody w m. Koleczkowo dla ulic: Polna, Narcyzowa. Planowane zamknięcie godz. 8.00-16.00.
- w dniu 27.08.2020r. planowane jest przepięcie nowo wybudowanej sieci wodociągowej, które spowoduje przerwę w dostawie wody w miejscowości Dobrzewino dla ulic: Polna, Myśliwska, Chłopska (nr 15 i 19), Dworska (od numerów 30 i wyżej w kierunku ulicy Lipowej Bojano) oraz ul. Lipowa Bojano. Prace planowane są w godzinach 8:00-14:00, Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w miesiącu sierpniu planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- !Wprowadzono! 03.08.2020r. o godzinie 09:00 - zostanie zamknięta ul. Polna w Koleczkowie na czas oznakowania prac związanych z budową drogi S6
- !Wprowadzono! 06.08.2020r. (od godz. 07:00) do 07.08.2020r. (do godz. 20:00) zostanie wprowadzona organizacja ruchu wynikająca z koniecznosci wzmocnienia wykopu zwiazanego z budową komory ciepłowniczej przy zatoce autobusowej na ul.Chwaszczyńskiej (zachodzi konieczność awaryjnego zajecia jezdni - zatoka autobusowa+jeden pas ruchu - celem wykonania robót). Dla ruchu w kierunku Chwaszczyna będzie utrzymany jeden pas ruchu, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej, a autobus tymczasowo będzie się zatrzymywał na pasie ruchu.
-13.08.2020r. (od godz. 8:00) zostanie wprowadzona organizacja ruchu wynikająca z budowy komory cieplnej przy ul. Chwaszczyńskiej.  Zmiana będzie obowiązywała do 30.09.2020r. 
-18.08.2020r. (od godz. 8:00) do 21.08.2020r. (do godz. 20:00) zostanie wprowadzona organizacja ruchu wynikająca z budowy sieci gazociągowej na ul. Chwaszyńskiej.  
 
W zakladce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- !Wprowadzono! W związku z pracami związanymi z koniecznością przepięcia zasilania trakcji trolejbusowej  w nocy z 30.06.2020 na 01.07.2020 w godz. od 0:00 do 4:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu -  uruchomienie by-passu przy ul.Nowowiczlińskiej. Zmiany w organizacji będą utrzymywane do końca roku.
- !Wprowadzono! 08.07.2020 o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  na czas oznakowania prac związanych z budową ul.Nowo Rdestowej w Gdyni.  Odcinek drogi, na której prowadzone będą prace będzie wyłączony z ruchu, dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji od strony ul. Kolonia. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres około 6 m-cy.
- !Wprowadzono! 27.07.2020 wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 w związku z planowanym ustawieniem barier betonowych po prawej stronie na jezdni prawej (kierunek Gdańsk). Prace w tym zakresie będą prowadzone w porach nocnych (godz. 22:00-05:00). Utrudnienia będą obowiązywać do dnia 08.08.2020r.
 
W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 
W dniu 10.10.2019r. Wojewoda Pomorski wydał kolejną, drugą już decyzję-zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno - Gdynia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Przedmiotowy odcinek jest zlokalizowany na terenie powiatu kartuskiego w gminie Żukowo oraz w Gdyni (powiat grodzki) i obejmuje odcinek trasy głównej o długości ok. 8,4 km. W ramach tego zadania zostaną wybudowane dwa duże węzły zespolone - Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. Powstanie również 15 obiektów inżynierskich.

Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 
W dniu 24.09.2019r. Wojewoda Pomorski wydał pierwszą decyzję - zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S6 Szemud - Chwaszczyno. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w najbliższym czasie zostanie  przekany plac budowy i Wykonawca będzie mogł rozpocząć prace budowlane.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Na pierwsze dwa odcinki umowy z wykonawcami podpisaliśmy w czerwcu br., a na odcinek najbliższy Trójmiasta w marcu br. Obecnie trwa projektowanie, a prace budowlane ruszą w drugiej połowie 2019 r. po uzyskaniu zezwoleń na realizację inwestycji. W drugiej połowie 2021 roku ędziemy mogli pojechać tymi trzema odcinkami S6. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl