Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 we wrześniu 2021 planowane  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego/prawego pasa ruchu) na kierunku Gdynia – Gdańsk na wysokości obiektu WD-103 w dniu 18.09.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 13:00 (na 2,5 h przymknięcie każdego pasa ruchu) i są związane
  z myciem obiektu oraz zakończeniem prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej obiektu inżynierskiego
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 18.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 17:00 i są związane z montażem podwalin na ekranie 33L i 34L.
 • w związku z planowaną budową infrastruktury technicznej w ciągu ul. Chwaszczyńskiej (na wysokości ul. Chwaszczyńskiej 49A) w nocy z 15/16.06.2021 o godz. 18.00 oraz w nocy z 16/17.06.2021 o godz. 19.00. planowana jest zmiana organizacji ruchu.  W związku z wprowadzaniem TOR ruch będzie się odbywał po jednym pasie, a utrudnienia będą występowały w godz. 18:00/19:00 – 5:00.
 • w dniu 14.09.2021r. Wykonawca przystąpi do rozbiórki obiektu WS-104 wg. następującego harmonogramu:
- 14.09.2021 - zabezpieczenie rejonu prac;
- 15.09.-21.09.2021 - rozbiórka części obiektu, pod którą w chwili obecnej nie jest prowadzony ruch
- 22.09.-25.09.2021 - zmiana organizacji ruchu (przełożenie ruchu pod rozebraną częścią obiektu)
- 27.09-02.10.2021 – rozbiórka pozostałej części obiektu
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu na kierunku Gdańsk - Szczecin ( km 321+600 do km 321+800 (jezdnia lewa) w dniu 14.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 12:00 i są związane z wykonaniem ścieku trójkątnego przy pasie dzielącym metodą ślizgową.
 • zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 11.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 17:00. Utrudnienia są związane z montażem podwalin na ekranie 33L i 34L
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 04.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 17:00.  Utrudnienia są związane z montażem podwalin na ekranie 33L i 34L. 
 • w dniu 03.09.2021r. o godz. 08:00 planowane zamkniecie ul.Obrońców Szemudu w m.Szemud i poprowadzenie objazdu ul.Myśliwską. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to 02.11.2021r. (termin może ulec zmianie).

 

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w sierpniu 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6  - zamknięcie jezdni głównej w węźle Gdynia Wileki Kack i poprowadzenie ruchu nowym układem. Wprowadzenie ostateczne przedmiotowej TOR nastąpi w dniu 09.08.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Nowy układ na głównej jezdni w. Gdynia Wielki Kack
obowiązuje od 09.08.2021r.

 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w lipcu 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • planowane zamknięcie zjazdu na teren dawnego Polifarbu przy ul. Chwaszczyńskiej. Dojazd będzie zapewniony poprzez łącznik od ul. Kremowej. Planowane wprowadzenie organizacji ruchu to 26.07.2021 o godz. 6:00.
 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 tj. zamknięcie łącznicy północno-wschodniej w węźle Gdynia Wielki Kack i poprowadzenie ruchu nowymi łącznicami poprzez ul. Chwaszczyńską i Nowowiczlińską. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 19.07.2021 20.07.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.              

Schemat zmienionych relacji na w. Gdynia Wielki Kack.
Obowiązuje od 20.07.2021 r.

 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w związku z zawężeniem ul. Chwaszczyńskiej na odc. od km 2+200 do 2+500 (odc. ul. Starochwaszczyńska - Krzemowa) projektowanej drogi ekspresowej S6.  Planowany termin wprowadzenia TOR – 14.07.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przełożeniem ruchu na by-pass w ciągu ul. Chłopskiej w Dobrzewinie w ramach budowy drogi ekspresowej S6. Termin wprowadzenia zmian przewiduje się wprowadzić w dniu 12.07.2021r.  o godz. 9:00
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w czerwcu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • planowane zamknięcie skrzyżowania DK20 z ul. Rewerenda. Wprowadzenie organizacji ruchu zaplanowane jest na 24.06.2021 o godz. 21:00, a okres obowiązywania - do 30.09.2021.
 • w zwiazku z uruchomieniem by-passu w ciagu ul.Wczasowej w m.Koleczkowo w dniu 11.06.2021 o godz. 9:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.Planowany okres obowiazywania zmian - 02.11.2021 (termin może ulec zmianie).
 • w związku z przełożeniem ruchu na by-pass w ciągu ul. Obrońców Szemuda w Szemudzie w dniu 11.06.2021r.  o godz. 8:00. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Planowany okres obowiazywania zmian - 02.11.2021 (termin może ulec zmianie).

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w listopadzie 2020 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:

- !!!Aktualizacja!!! w dniu 02.11.2020 o godz. 12:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknieciu ul.Kieleńskiej w Koleczkowie. Zmiana będzie obowiązywać do 31.07.2021r.  Ze względu na brak zakończenia robót budowlanych, termin otwarcia w/w ulicy został przesunięty do 30 września 2021r.
- w dniu 26.11.2020r. o godz. 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu związana z uruchomieniem dużego by-passu na czas budowy obiektu inżynierskiego nad istniejącą drogą wojewódzką nr 218. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 02.11.2021r.
 
W zakladce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- W związku z pracami związanymi z koniecznością przepięcia zasilania trakcji trolejbusowej  w nocy z 30.06.2020 na 01.07.2020 w godz. od 0:00 do 4:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu -  uruchomienie by-passu przy ul.Nowowiczlińskiej. Zmiany w organizacji będą utrzymywane do końca roku.
- 08.07.2020 o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  na czas oznakowania prac związanych z budową ul.Nowo Rdestowej w Gdyni.  Odcinek drogi, na której prowadzone będą prace będzie wyłączony z ruchu, dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji od strony ul. Kolonia. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres około 6 m-cy.
 
W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl