Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w grudniu 2021 planowane  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniu 11.12.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 16:00 na odc. od 319+900 do 320+300 i są związane z dostawą i montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu ul. Słowackiego w Kamieniu na czas budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ramach budowanej drogi ekspresowej S6.  Planowany okres utrudnień od 07.12.2021 (godz. 10) do 17.12.2021r. Schemat objazdu
 • !!! Aktualizacja!!! z przyczyn niezależnych od Głównego Wykonawcy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 jest przesunięte na styczeń 2022r.   Szczegółowy harmonogram rozbiórki obiektu WD-106 zostanie udostepniony przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniu 04.12.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 16:00 na odc. od 320+000 do 320+300 i są związane z dostawą i montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul.Chwaszczyńsiej (DK20) w dniach 30.11 - 04.12.2021r. w godzinach nocnych 20:00 -02:00 na wężłe Gdynia Wielki Kack (odcinek pomiędzy istniejęcymi i już nieczynnymi skrzyżowaniami w węźle).Prace są związane z montażem konstrukcji wsporczych dla obiektu WS-102.  Ruch na wahadle będzie ręcznie sterowany przez osoby do tego wykwalifikowane.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w listopadzie 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • w dniu 17.11.2021 o godz. 10:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknieciu ul.Myśliwskiej w m.Szemud. Zmiana będzie obowiązywać do 30.12.2021r.  Schemat objazdu
 • w dniu 05.11.2021 o godz. 08:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknieciu ul.Wczasowej w Koleczkowie. Zmiana będzie obowiązywać do 31.12.2021r. Schemat objazdu
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w październiku 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej na odcinku  od ul. Nowowiczlińskiej do ul. Górniczej w związku z rozbudową ul. Chwaszczyńskiej. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci i konstrukcji jezdni planowane jest zwęzenie jezdni do jednego pasa ruchu (kierunek do Centrum). Na jezdni północnej (kier. Chwaszczyno) ruch odbywać się będzie bez zmian. W czasie układania warstw bitumicznych na jezdni południowej planuje się całkowite zamknięcie jezdni południowej (w kierunku Centrum) i przełożenie ruchu na jezdnię północną, gdzie ruch będzie się odbywał dwukierunkowo. Przełożenie ruchu z jednej jezdni na drugą odbywać się będzie poza istniejącymi skrzyżowaniami. Planowany termin wprowadzenia TOR – 12.10.2021 godz. 20:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu

Lokalizacja wprowadzanych zmian na ul.Chwaszczyńskiej
Obowiązuje od 12.10.2021 godz. 20:00

 • w związku z budową wiaduktu WD-98 zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu w obszarze ulic: Chwaszczyńka – Starochwaszczyńska – Krzemowa – Rdestowa w ramach projektowanej drogi ekspresowej S6. Planowany termin wprowadzenia TOR – około godz. 24 w nocy z 30.09.2021/01.10.2021, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu. Schemat objazdu

  schemat objazdu w obszarze ulic: Chwaszczyńka – Starochwaszczyńska – Krzemowa – Rdestowa;
  obowiązuje od 01.10.2021r.

 

           

 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w czerwcu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • !!!Aktualizacja!!! planowane zamknięcie skrzyżowania DK20 z ul. Rewerenda. Wprowadzenie organizacji ruchu zaplanowane jest na 24.06.2021 o godz. 21:00. Ze względu na brak zakończenia robót budowlanych, termin otwarcia w/w ulicy został przesunięty na 07.12. 2021r. (ze wzgledu na warunki pogodowe termin może ulec zmianom, o czym będziemy informować)
 • w zwiazku z uruchomieniem by-passu w ciagu ul.Wczasowej w m.Koleczkowo w dniu 11.06.2021 o godz. 9:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.Planowany okres obowiazywania zmian - grudzień 2021 (termin może ulec zmianie).
W dniu 08.10.2021r. przez strony Kontraktu podpisano Aneks nr 9 do Umowy nr 47/I-4/2018 z dnia 26.03.2018r.  W zwiazku z wystąpieniem czynników opózniejących prowadzenie Robót (m.in. niezidentyfikowane stanowiska archeologiczne, które zostały odkryte podczas prowadzenia robót budowlanych ) wydłużony został termin na ukończenie robót do dnia 24.06.2022r.

W zakladce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.

W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl