Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w lipcu 2021 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
  • !Aktualizacja! wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 tj. zamknięcie łącznicy północno-wschodniej w węźle Gdynia Wielki Kack i poprowadzenie ruchu nowymi łącznicami poprzez ul. Chwaszczyńską i Nowowiczlińską. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 19.07.2021 20.07.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.
               Harmonogram wdrażania organizacji ruchu:
  1.  W niedzielę 18.07.2021 (ew. w nocy z 18/19.07.2021) zostanie przełożony ruch na nową jezdnię (by-pass) na kierunku Gdynia Centrum i zostanie uruchomiona łącznia WK_L4 (relacja Gdańsk – Gdynia Centrum). W kierunku Chwaszczyna i Szczecina ruch będzie się odbywał po ist. łącznicy. Istniejąca łącznica zjazdowa od Gdańska zostanie tymczasowo zawężona do 1 pasa i z niej będzie możliwa tylko relacja w prawo (Chwaszczyno).
  2. W nocy z 19/20.07.2021 zostaną uruchomione łącznice z ul. Nowowiczlińskiej pozwalające na wprowadzenie relacji: Gdynia Centrum - Szczecin i Gdańsk – Chwaszczyno oraz zostaną wprowadzone korekty w oznakowaniu pionowym i poziomym na skrzyżowaniu Chwaszczyńska – Nowowiczlińska. Zamknięte zostają dla ruchu istniejące łącznice dla relacji Gdańsk – Gdynia (zjazdowa) i Gdynia – Szczecin (wyjazdowa)
  • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w związku z zawężeniem ul. Chwaszczyńskiej na odc. od km 2+200 do 2+500 (odc. ul. Starochwaszczyńska - Krzemowa) projektowanej drogi ekspresowej S6.  Planowany termin wprowadzenia TOR – 14.07.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.
  • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przełożeniem ruchu na by-pass w ciągu ul. Chłopskiej w Dobrzewinie w ramach budowy drogi ekspresowej S6. Termin wprowadzenia zmian przewiduje się wprowadzić w dniu 12.07.2021r.  o godz. 9:00
 
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w czerwcu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w związku z przełożeniem ruchu na odc. od km 2+500 do 3+000 (odc. ul. Krzemowa – rejon Polifarbu) projektowanej drogi ekspresowej S6. Zmiana ta będzie polegała na przełożeniu ruchu na jedną z jezdni (lewą). Planowany termin wprowadzenia TOR – 29.06.2021 o godz. 12:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.
- AKTUALIZACJA - w związku z planowanym demontażem podestów/szalunków związanych z budową wiaduktu drogowego WD-106 (w ciągu ul. Lipowej), km S6 – 321+125 w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowane są utrudnienia w godzinach nocnych tj. od 22:00 - 5:00 w nocy 28/29.06.2021 01/02.07.2021 (kierunek Gdańsk) oraz w nocy 29/30.06.2021 02/03.07.2021 (kierunek Gdynia), polegające na zawężeniu jezdni S6 do jednego pasa ruchu oraz kilkunastominutowe wstrzymania ruchu.
- planowane zamknięcie skrzyżowania DK20 z ul. Rewerenda. Wprowadzenie organizacji ruchu zaplanowane jest na 24.06.2021 o godz. 21:00, a okres obowiązywania - do 30.09.2021.
- planowane wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 tj. wyłączenie z ruchu jezdni w kierunku Gdyni i poprowadzenie ruchu dwukierunkowo po jezdni w kierunku Gdańska - przekroju 2+1 co oznacza, że w kierunku Gdańska/Łodzi/Warszawy ruch będzie się odbywał dwoma pasami ruchu po jezdni w kierunku Gdańska, natomiast ruch w kierunku Gdyni będzie się odbywał jednym pasem po jezdni w kierunku Gdańska. Zamiana organizacji ruchu odbywa się na odcinku od km 318+800 do km 319+600. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 21.06.2021 o godz. 21:00, a planowane przywrócenie ruchu po jezdni w kierunku Gdyni w dniu 25.06.2021 o godz. 6:00.
- zmiana w TOR w ul. Chwaszczyczyńskiej w związku demontażem podestów w ramach budowy WD-101 będzie wprowadzona w dniu 17-18.06.2021r w godzinach nocnych (godz. 21:45- 5:00).  Ruch będzie się odbywał raz jedną jezdnią, raz drugą, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.
- w związku z planowanymi robotami budowlanymi w ramach budowy wiaduktu drogowego WS-102 (w ciągu S6 nad ul. Chwaszczyńską) w węźle Gdynia Wileki Kack w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowane są utrudnienia w godzinach nocnych tj. od 21:30 - 5:00 w nocy z 14/15.06.2021, z 15/16.06.2021 i z 16/17.06.2021  polegające na wyłączeniu z ruchu odcinka jezdni  ul. Chwaszczyńskiej w kierunku Chwaszczyna pomiędzy skrzyżowaniami w węźle Gdynia Wielki Kack. Objazd wyłączonego odcinka będzie możliwy poprzez ulice: Nowowiczlińska – Rdestowa  lub poprzez węzeł Chwarzno i nawrotka w kierunku Gdańska. Po zakończeniu prac o godz. 5:00 ruch zostanie przywrócony.  Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby okres utrudnień został zminimalizowany.
- planowane  wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 tj. wprowadzenie przekroju 2+1+1 co oznacza, że w kierunku Gdańska/Łodzi/Warszawy ruch będzie się odbywał dwoma pasami ruchu po jezdni w kierunku Gdańska, natomiast ruch w kierunku Gdyni będzie się odbywał jednym pasem po jezdni w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Gdyni. Zamiana organizacji ruchu odbywa się na odcinku od km 318+800 do km 319+600. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 13.06.2021 o godz. 06:00. Termin obowiazywania zmian - 21.06.2021r.
- planowana zmiana w organizacji ruchu w ciągu S6 na obu jezdniach w tym samym czasie na odc. od km 318+700 do km 319+800. Wprowadzenie przedmiotowego TOR związane:
     - Z ustawieniem tymczasowych barier oddzielających przeciwne kierunki ruchu na jezdni w kierunku Gdańska – zajecie pasa wewnętrznego, prace prowadzone w nocy z 12/13.06.202
w godz. 20:00 – 5:00 (*)
    - Zamknięcie pasa wewnętrznego na jezdni w kierunku Gdyni w związku z planowanym wprowadzeniem TOR wg odrębnego zawiadomienia.
(*) – po ustawieniu barier oraz ustawieniu oznakowania pionowego i urządzeń BRD nastąpi wdrożenie innej Tymczasowej organizacji ruchu, w wyniku której ruch dwukierunkowo zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Gdyni.
- w zwiazku z uruchomieniem by-passu w ciagu ul.Wczasowej w m.Koleczkowo w dniu 11.06.2021 o godz. 9:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.Planowany okres obowiazywania zmian - 02.11.2021 (termin może ulec zmianie).
- w związku z przełożeniem ruchu na by-pass w ciągu ul. Obrońców Szemuda w Szemudzie w dniu 11.06.2021r.  o godz. 8:00. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Planowany okres obowiazywania zmian - 02.11.2021 (termin może ulec zmianie).
- na czas oznakowania prac związanych z budową sieci wodociągowej (przejście poprzeczne) w ul.Chwaszczyńskiej (jezdnia w kierunku Centrum Gdyni, rejon skrzyżowania z ul.Górniczą) w Gdyni planowana jest zmiana organizacji ruchu w nocy z 09/10.06.2021 o godz. 18.00 oraz w nocy z 10/11.06.2021 o godz. 18.00. Ruch będzie się odbywał po jednym pasie, a utrudnienia będą występowały w godz. 18:00 – 5:00.
 
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w maju 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w związku z budową obiektu WS-102 – demontaż szalunków (nad ul. Chwaszczyńską) w ciągu S6  w węźle Gdynia Wielki Kack planowane są następujące utrudnienia:
    1. w nocy z 07/08.05.2021 i w nocy z 10/11.05.2021 w godz. 20:30 – 5:00 wystąpią utrudnienia w ruchu w ciągu DK20 (ul. Chwaszczyńska) na odcinku pomiędzy  skrzyżowaniami w węźle. Utrudnienia te będą polegały na wyłączeniu z ruchu pasa ruchu/jezdni w kierunku Gdynia Centrum i poprowadzenie ruchu dwukierunkowo po jezdni w kierunku Chwaszczyna na wahadle przy ręcznym kierowaniu ruchem.  Powyższy zapis oznacza, że ruch dwukierunkowo będzie się odbywał tylko i wyłącznie po jezdni w kierunku Chwaszczyna i będzie ręcznie sterowany przez osoby do tego wykwalifikowane.
    2. w nocy z 11/12.05.2021, i z 12/13.05.20201 w godz. 21:30 – 5:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu odcinka jezdni ul. Chwaszczyńskiej w kierunku Chwaszczyna pomiędzy skrzyżowaniami w węźle Gdynia Wielki Kack. Objazd wyłączonego odcinka będzie możliwy poprzez ulice: Nowowiczlińska – Rdestowa lub poprzez węzeł Chwarzno i nawrotka w kierunku Gdańska. Po zakończeniu prac o godz. 5:00 ruch zostanie przywrócony.
- w związku z budową nowego układu drogowego ul.Krzemowej w Gdyni w dniu 11.05.2021 o godz. 09:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacjawprowadzona ruchu. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 20.06.2021r.
- na czas oznakowania prac zwiazanych z budową kanalizacji deszczowejw ciagu ul.Źródło Marii w Gdyni, w dniu 11.05.2021 o godz. 08:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Termin obowiązywania zmian - 13.05.2021r.
- wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 na obu jezdniach w tym samym czasie na odc. od km 318+700 do km 319+800. Wprowadzenie przedmiotowego TOR związane:
         1. Z ustawieniem tymczasowych barier oddzielających przeciwne kierunki ruchu na jezdni w kierunku Gdyni – zajecie pasa wewnętrznego, prace prowadzone w nocy z  13/14.05.2021 r. w godz. 21:00 – 5:00 (*)
         2. Frezowaniem pasa zewnętrznego na jezdni w kierunku Gdańska – zajęcie pasa zewnętrznego, prace prowadzone w nocy z  13/14.05.2021 r.w godz. 21:00 – 6:00        
- wprowadzenie w dniu 14.05.2021 o godz. 6:00  zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 tj. zamknięcie jezdni w kierunku Gdańska na odc. od km 318+800 do km 319+600 i przełożenie ruchu dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Gdyni. Przywrócenie ruchu dwoma pasami ruchu po każdej jezdni planowane jest na 18.05.2021. na godz. 06:00. Wcześniej tj. w dniu 17.05.2021 od godz. 6:00 planowane jest zastosowanie przekroju 2+1, tj. dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska (po ist. jezdni) i 1 pas ruchu w kierunku Gdyni (po ist. jezdni). Wykonawca robót deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby te utrudnienia zminimalizować i w miarę postępu robót przerzucać ruch na właściwą jezdnię i pasy ruchu.
- w dniach 19-21.05.2021 planowane są utrudnienia w godzinach nocnych tj. od 21:00 - 5:00 związane z wprowadzenem zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 na jezdni w kierunku Gdyni na odc. od km 318+800 do km 319+700. Wprowadzenie przedmiotowego TOR związane:
          1.Wykonaniem oznakowania poziomego
          2.Usuwaniem ist. oznakowania poziomego
          3.Z ustawieniem tymczasowych barier betonowych typu Jersey (*)
          (*) – po ustawieniu barier oraz ustawieniu oznakowania pionowego i urządzeń brd nastąpi wdrożenie innej Tymczasowej organizacji ruchu wg odrębnego zawiadomienia.
- W związku z planowaną budową sieci wodociągowej (przejście poprzeczne przez ulice) w ul. Rdestowej w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowane są utrudnienia w nocy z 27/28.05.2021 w godz. 18:00 - 6:00. Prace te będą prowadzone na wahadle przy ręcznym kierowaniu ruchem. Jednocześnie chcemy zapewnić, że Wykonawca robót dołoży wszelkich starań, aby okres utrudnień związany z budową sieci wodociągowej został zminimalizowany.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w kwietniu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w rejonie „Polifarbu” w dniu 07.04.2021 od godz. 06:00 planowane są utrudnienia w ruchu. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - 30.06.2021r.
-  w dniu 14.04.2021 o godz. 15:00  zostanie uruchomioy by-pass w ciagu ul.Myśliwskiej (okolice obiektu WD-72). Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 02.11.2021r. (termin może ulec zmianie).
 - planowane wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 polegajace na zawężeniu jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie pasów wewnętrznych) na obu kierunkach w nocy z 28/29.04.2021 r. i z 29/30.04.2021r. Prace te byłby prowadzone w godz. 21:00 – 5:00 i są związane z budową tymczasowych przewiązek w pasie dzielącym S6 w km 318+700 i 319+500.
- 29.04.2021 o godz. 21:00  zostanie przełożony ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej na odc. od km 3+000 do 4+200 projektowanej drogi ekspresowej S6. Zmiana ta będzie polegała na przełożeniu ruchu na jedną z docelowych jezdni. Termin obowiązywania zmian – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.
 
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w marcu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w dniu 03.03.2021 zostanie tymczasowa organizacjawprowadzona ruchu w związku z oznakowaniem prac związanych z budową drogi S6 (węzeł "Koleczkowo") - zamknięcie ul. Czynu Tysiąclecia w Bojanie.

- w dniu 16.03.2021r. godz. 07:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu związanej z zamknięciem ul.Polnej w Chwaszczyno. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 31.05.2021r. 

- w dniu 29.03.2021r. godz. 08:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związanej z budową nowego układu drogowego w ul.Krzemowej w Gdyni. Planowany okres obowiązywania przedmiotowego TOR to okres do 16.05.2021r.
 

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w listopadzie 2020 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:

- w dniu 02.11.2020 o godz. 12:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknieciu ul.Kieleńskiej w Koleczkowie. Zmiana będzie obowiązywać do 31.07.2021r.
- w dniu 26.11.2020r. o godz. 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu związana z uruchomieniem dużego by-passu na czas budowy obiektu inżynierskiego nad istniejącą drogą wojewódzką nr 218. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 02.11.2021r.
 
W zakladce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- W związku z pracami związanymi z koniecznością przepięcia zasilania trakcji trolejbusowej  w nocy z 30.06.2020 na 01.07.2020 w godz. od 0:00 do 4:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu -  uruchomienie by-passu przy ul.Nowowiczlińskiej. Zmiany w organizacji będą utrzymywane do końca roku.
- 08.07.2020 o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  na czas oznakowania prac związanych z budową ul.Nowo Rdestowej w Gdyni.  Odcinek drogi, na której prowadzone będą prace będzie wyłączony z ruchu, dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji od strony ul. Kolonia. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres około 6 m-cy.
 
W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl