Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w maju 2022 planowane  następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul.Chwaszczyńskiej (DK20) w godzinach nocnych (21:00-4:00) w dniach 23-25.05.2022 na w. Gdynia Wielki Kack. Utrudniania są związane z demontażem bramki i deskowania ustroju WS-102 ZOT JL.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w kwietniu 2022 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Chwaszczyńska –Starochwaszczyńska -Rdestowa. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 30.04.2022 o godz. 11:00. Zmiana polega na przełożeniu ruchu od w. Chwaszczyno na prawą jezdnię przyszłej drogi ekspresowej. Ponadto ul. Rdestowa zostanie zamknięta dla ruchu na krótkim odcinku między ulicami Chwaszczyńską i Nową Rdestową (za wyjątkiem dojazdu do posesji). Ruch samochodowy będzie się odbywał dwukierunkowo łącznikiem od salonu Peugeota/firmie Webber do Nowej Rdestowej. Ruch w kierunku węzła Gdynia Wielki Kack na dalszym odcinku obecnej ul. Chwaszczyńskiej będzie się odbywał jak dotychczas. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Rewerenda i Telewizyjnej w Chwaszczynie będzie możliwy poprzez łącznik między w. Chwaszczyno a Nową Rdestową. Schemat organizacji ruchu
 • w dniu 15.04.2022 o godz. 12:00 zostanie wprowadzona zmiana  organizacja ruchu obejmująca skrzyżowania ulic Chwaszczyńska - Nowowiczlińska w Gdyni.
 • w dniu 14.04.2022 o godz. 08:00 zostanie wprowadzona zmiana  organizacja ruchu obejmująca skrzyżowania ulic Chwaszczyńska - Starochwaszcyzńska - Rdestowa w Gdyni.
 • Zawężenie jezdni lewej S6 (ZOT) do jednego pasa - w związku z wykonaniem styku warstw konstrukcyjnych (WUP, w-wa mrozoochronna) ZRL i WK-L3 na odc. od km 320+000 do km 320+200 w dniu 02.04.2022r. w godz. 6:00 ÷ 14:00
 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 w związku z planowaną rozbiórką obiektu WD-106 (ul. Lipowa) zlokalizowanym nad istniejącą drogą ekspresową S6 (ZOT) tj. zamknięcie jezdni w kierunku Gdańska na odc. od km 321+050 do km 321+300 i przełożenie ruchu dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Szczecina. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 01.04.2022 o godz. 23:00, a przywrócenie ruchu dwoma pasami ruchu po każdej jezdni planowane jest na 04.04.2022. na godz. 06:00.
  Poniżej harmonogram robót związanych z rozbiórką obiektu WD-106 (II etap) i utrudnień w ruchu z tym związanych:
  - noc z 31.03/01.04 w godz. 21:00 – 24:00 - prace przygotowawcze polegające ustawieniu/przestawieniu tymczasowych barier betonowych typu „JERSEY”. Zakres utrudnień – zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu – wyłączony lewy pas na jezdni w kierunku Szczecina
  - noc z 01.04 w godz. 19:00 (piątek) - 04.04 godz. 06:00 (poniedziałek) – nastąpi zwężenie jezdni Obwodnicy Trójmiasta do jednego pasa ruchu w każdym kierunku (po jezdni w kierunku Szczecina), co umożliwi rozbiórkę przęsła obiektu mostowego.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w marcu 2022 planowane  następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul. Chwaszczyńskiej (DK20) w nocy z 30/31.03.2022r. oraz z 31.03/01.04.2022r. w węźle Gdynia Wielki Kack (odcinek pomiędzy istniejącymi i już nieczynnymi skrzyżowaniami w węźle). Prace te byłby prowadzone w godz. 21:00 ÷ 3:00 i są związane z demontażem bramki i deskowania ustroju ZRP WS-102.
 • w związku z planowaną rozbiórką obiektu WD-106 (ul. Lipowa) zlokalizowanym nad istniejącą drogą ekspresową S6 (ZOT) tj. zamknięcie jezdni w kierunku Szczecina na odc. od km 321+050 do km 321+300 i przełożenie ruchu dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Gdańska. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 26.03.2022 o godz. 01:00, a przywrócenie ruchu dwoma pasami ruchu po każdej jezdni planowane jest na 28.03.2022. na godz. 06:00.
  Poniżej harmonogram robót związanych z rozbiórką obiektu WD-106 i utrudnień w ruchu z tym związanych:
    - w nocy z 21/22.03.2022 r. i 22/23.03.2022 r. w godz. 22:00 - 6:00 zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk i związane jest to z montażem tymczasowego podparcia przy podporze zlokalizowanej w pasie dzielącym
    - w nocy z 23/24.03. (środa/czwartek) i 24/25.03.2022 r. (czwartek/piątek) wyłącznie w godz. 20:00-06:00 zostanie zwężona jezdnia prowadząca do Gdańska do jednego pasa ruchu. W tym czasie będą prowadzone prace przygotowawcze do wyburzenia.
  - w dniu 25.03.2022 r. (piątek) od godz. 20:00 do 28.03.2022 r. (poniedziałek) do godz. 06:00 nastąpi zwężenie jezdni Obwodnicy Trójmiasta do jednego pasa ruchu w każdym kierunku, co umożliwi rozbiórkę przęsła obiektu mostowego.
  Kolejny etap prac – rozbiórkę drugiego przęsła i podobne utrudnienia w ruchu przewidziane są na pierwszy weekend kwietnia br.
  Obecnie ruch poprzeczny nad drogą ekspresową odbywa się od dłuższego czasu po nowym wiadukcie.
 • Budowa obiektu WD-104
  Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk na odcinku od km 319+650 do km 319+750 w nocy:
    - z 18/19.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00
    - z 21/22.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00
    - z 22/23.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00
    - z 23/24.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00
  Prace te są związane z montażem belek na budowanym obiekcie inżynierskim WD-104 w ciągu jezdni lewej i prawej.  W przypadku montażu belek nad czynnymi pasami ruchu w ul. Nowowiczlińskiej nastąpi chwilowe (do 20 min.) wstrzymanie ruchu
 • Budowa obiektu WS-102 (jezdnia lewa)
  Wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul. Chwaszczyńskiej (DK20) w węźle Gdynia Wielki Kack (odcinek pomiędzy istniejącymi i już nieczynnymi skrzyżowaniami w węźle). Prace te są związane z montażem bramki i deskowania ustroju WS-102 (jezdnia lewa):
      - w nocy z 21/22.03 w godz. 21:00 – 3:00 – montaż konstrukcji wsporczej i hebów
      - w nocy z 22/23.03 w godz. 21:00 – 3:00 – montaż deskowania na hebach
      - w nocy z 23/24.03 w godz. 21:00 – 3:00 – montaż podestów pomiędzy hebami, zabezpieczenia bhp
  Ruch na wahadle sterowany byłby ręcznie przez osoby do tego wykwalifikowane i wyposażone w środki łączności.
 • W dniach 17/18.03.2022r. i 18/19.03.2022 r. w godz. 21:00 - 03:00 prowadzenie prac związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego w ciągu S6  (ZOT), węźle Gdynia Wielki Kack, ul. Chwaszczyńskiej - odnowa linii krawędziowych i segregacyjnych oraz pozostałego oznakowania i z tym związane zawężenie do jednego pasa ruchu. W tym samym czasie prace prowadzone byłby na jednej z jezdni.
 • W dniach 17.03.2022r. i  18.03.2022 w godz. 11:00 - 14:00 prowadzenie prac związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego w ciągu S6  (ZOT), węźle Gdynia Wielki Kack, ul. Chwaszczyńskiej - odnowa linii krawędziowych, segregacyjnych i z tym związane zawężenie do jednego pasa ruchu. W tym samym czasie prace prowadzone byłby na jednej z jezdni.
 • Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk – Szczecin i Szczecin - Gdańsk w nocy z 16/17.03.2022 r. w godz. 19:00 – 5:00 na odc. od 319+440 do 320+800 i są związane z montażem fundamentów, słupów i opraw oświetleniowych.
 • Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk na odcinku od km 319+650 do km 319+750 w nocy z 11/12.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00. Prace te są związane z montażem belek na budowanym obiekcie inżynierskim WS-104.
 • Wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Chwaszczyńska – Nowiczlińska. Z uwagi na konieczność przebudowy sygnalizacji świetlnej nastąpi jej wyłącznie i zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez przedstawicieli Policji KMP w Gdyni. Proces wdrażania organizacji ruchu rozpocznie się około godz. 5:00 w dniu 10.03.2022 r.
 • Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin na odcinku od km 319+700 do km 319+800 w nocy:
        1) z 08/09.03.2022 r. w godz. 22:00 - 6:00
        2) z 09/10.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00
        3) z 10/11.03.2022 r. w godz. 21:00 - 6:00
  Prace te są związane z montażem belek na budowanym obiekcie inżynierskim WS-104.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w lutym 2022 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w nocy z 22/23.02.2022 r. w godz. 19:00 – 5:00 na odc. od 319+200 do 320+850 i są związane z montażem słupów i opraw oświetleniowych na odc. od 319+250 do 320+800. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, intensywne opady deszczu, itp.) prace te zostaną przesunięte
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w nocy z 21/22.02.2022 r. w godz. 19:00 – 5:00 na odc. od 319+440 do 320+900 i są związane z montażem słupów i opraw oświetleniowych na odc. od 319+460 do 320+850. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, intensywne opady deszczu, itp.) prace te zostaną przesunięte
 • wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul.Chwaszczyńskiej (DK20) na w. Gdynia Wielki Kack (odcinek pomiędzy istniejącymi i już nieczynnymi skrzyżowaniami na węźle). Prace te są związane z montażem bramki i deskowania ustroju WS-102 JP:
  1) w nocy z 08/09.02 w godz. 20:00 - 03:00 - montaż hebów
  2) w nocy z 09/10.02 w godz. 20:00 - 03:00 - montaż deskowania na hebach
  3) w nocy z 11/12.02 w godz. 20:00 - 03:00 - montaż podestów pomiędzy hebami, zabezpieczenia BHP
  Ruch na wahadle sterowany byłby ręcznie przez osoby do tego wykwalifikowane i wyposażone w środki łączności
 • w dniu 07.02.2022 o godz. 14:00 planowane jest otwarcie skrzyżowania DK20 z ul.Rewerenda.
 • zawężenie jezdni DK20 do jednego pasa i wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od km 312+00 do km 313+000 (długość odcinka objętego wahadłem do 250m) w okresie od 01 - 28.02.2022 (w  ciągu 4 dni roboczych lub większej ilości ze względu na inne ograniczenia czasowe). Utrudnienia są związane z montażem barier drogowych wzdłuż budowanej S6 (Trasa Chwaszczyńska od km 0+800 do 1+600) i będą wprowadzane w godz. 10:00 - 14:00.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w styczniu 2022 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul.Chwaszczyńskiej (DK20) w godzinach nocnych (20:00-03:00) w dniach 25-27.01.2022r. na w. Wielki Kack (odcinek pomiędzy istniejącymi i już nieczynnymi skrzyżowaniami w węźle). Utrudnienia związane z demontażem bramki i deskowania ustroju WS-102 ZRL. Ruch na wahadle sterowany byłby ręcznie przez osoby do tego wykwalifikowane i wyposażone w środki łączności.
 • zawężenie jezdni DK20 do jednego pasa ruchu i wprowadzenie ruchu wahadłowego w obrębie WD-95 (km 311+800 do km 318+900 DK20)  w dniu 26.01.2022 oraz 27.01.2022 w godz. 9:00 -13:00. Utrudnienia związane z montażem elementów odwodnienia na obiekcie. Ruch na wahadle sterowany byłby ręcznie przez osoby do tego wykwalifikowane i wyposażone w środki łączności. Termin 27.01.2022 jest terminem rezerwowym.
 • w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej (odc. od skrzyżowania z ul.Nowo Rdestową do ul.Chwaszczyńskiej)  w ramach budowy drogi ekspresowej S6. Prace te będą prowadzone od dnia 17.01.2022 r od godz. 8:00 do dnia 12.02.2022 i będą prowadzone na wahadle przy ręcznym kierowaniu ruchem lub za pomocą sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie chcemy zapewnić, że jako Wykonawca robót dołożymy wszelkich starań, aby okres utrudnień związany z budową kanalizacji sanitarnej został zminimalizowany.
 • w nocy z 12/13.01.2022 będą prowadzone prace interwencyjne związane z naprawą nawierzchni pod obiektem WD-106 (jezdnia kierunek Gdańsk) na prawym pasie na odc. od km 320+900 do 321+100. Prace będą prowadzone w godz. 18:00 (12.01) – 02:00 (13.01).
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w grudniu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • z uwagi na prognozowane niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, temperatura ujemna) prace związane z montażem bramownicy VMSB02 w km 321+700 zostają przesunięte na dzień 29.12.2021 r. . zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk-Szczecin w dniu 28.12.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 18:00 – 23:00 na odc. od 321+600 do 321+800 i są związane z dostawą i montażem bramownicy i tablicy WMSA02.
 • w związku z  budową kanalizacji deszczowej w dniu 27.12.2021r. godz. 08:00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ul.Starochwaszczyńskiej. Zmiany będą obowiązywać do dnia 05.01.2022r.
 • wprowadzenie w dniu 23.12.2021r. o godz. 13:00 organizacji ruchu związanej na uruchomieniu "łącznika DK20". Zmiana polega na prowadzeniu ruchu pod obiektem WD-94 oraz połączeniu z istniejącą DK20. Zmianą objęta jest również lokalizacji przystanków autobusowych "Centrum Nadawcze RTV".
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniu 18.12.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 16:00 na odc. od 319+900 do 320+300 i są związane z dostawą i montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniu 11.12.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 16:00 na odc. od 319+900 do 320+300 i są związane z dostawą i montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu ul. Słowackiego w Kamieniu na czas budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ramach budowanej drogi ekspresowej S6.  Planowany okres utrudnień od 07.12.2021 (godz. 10) do 17.12.2021r. Schemat objazdu
 • !!! Aktualizacja!!! z przyczyn niezależnych od Głównego Wykonawcy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 jest przesunięte na styczeń 2022r.   Szczegółowy harmonogram rozbiórki obiektu WD-106 zostanie udostępniony przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniu 04.12.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 16:00 na odc. od 320+000 do 320+300 i są związane z dostawą i montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • wprowadzenie ruchu wahadłowego w ul.Chwaszczyńsiej (DK20) w dniach 30.11 - 04.12.2021r. w godzinach nocnych 20:00 -02:00 na węźle Gdynia Wielki Kack (odcinek pomiędzy istniejącymi i już nieczynnymi skrzyżowaniami w węźle). Prace są związane z montażem konstrukcji wsporczych dla obiektu WS-102.  Ruch na wahadle będzie ręcznie sterowany przez osoby do tego wykwalifikowane.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w listopadzie 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • w dniu 17.11.2021 o godz. 10:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknięciu ul.Myśliwskiej w m.Szemud. Zmiana będzie obowiązywać do 30.12.2021r.  Schemat objazdu
 • w dniu 05.11.2021 o godz. 08:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknięciu ul.Wczasowej w Koleczkowie. Zmiana będzie obowiązywać do 31.12.2021r. Schemat objazdu
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w październiku 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej na odcinku  od ul. Nowowiczlińskiej do ul. Górniczej w związku z rozbudową ul. Chwaszczyńskiej. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci i konstrukcji jezdni planowane jest zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu (kierunek do Centrum). Na jezdni północnej (kier. Chwaszczyno) ruch odbywać się będzie bez zmian. W czasie układania warstw bitumicznych na jezdni południowej planuje się całkowite zamknięcie jezdni południowej (w kierunku Centrum) i przełożenie ruchu na jezdnię północną, gdzie ruch będzie się odbywał dwukierunkowo. Przełożenie ruchu z jednej jezdni na drugą odbywać się będzie poza istniejącymi skrzyżowaniami. Planowany termin wprowadzenia TOR – 12.10.2021 godz. 20:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu

Lokalizacja wprowadzanych zmian na ul.Chwaszczyńskiej
Obowiązuje od 12.10.2021 godz. 20:00

 • w związku z budową wiaduktu WD-98 zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu w obszarze ulic: Chwaszczyńka – Starochwaszczyńska – Krzemowa – Rdestowa w ramach projektowanej drogi ekspresowej S6. Planowany termin wprowadzenia TOR – około godz. 24 w nocy z 30.09.2021/01.10.2021, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu. Schemat objazdu

  schemat objazdu w obszarze ulic: Chwaszczyńka – Starochwaszczyńska – Krzemowa – Rdestowa;
  obowiązuje od 01.10.2021r.

 

           

 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w czerwcu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • !!!Aktualizacja!!! planowane zamknięcie skrzyżowania DK20 z ul. Rewerenda. Wprowadzenie organizacji ruchu zaplanowane jest na 24.06.2021 o godz. 21:00. Ze względu na brak zakończenia robót budowlanych, termin otwarcia w/w ulicy został przesunięty na 07.01. 2022r.
 • w związku z uruchomieniem by-passu w ciągu ul.Wczasowej w m.Koleczkowo w dniu 11.06.2021 o godz. 9:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.Planowany okres obowiązywania zmian - grudzień 2021 (termin może ulec zmianie).
W dniu 08.10.2021r. przez strony Kontraktu podpisano Aneks nr 9 do Umowy nr 47/I-4/2018 z dnia 26.03.2018r.  W związku z wystąpieniem czynników opóźniających prowadzenie Robót (m.in. niezidentyfikowane stanowiska archeologiczne, które zostały odkryte podczas prowadzenia robót budowlanych ) wydłużony został termin na ukończenie robót do dnia 24.06.2022r.

W zakładce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.

W zakładce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl