Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Obiekty inż.

 

Wizualizacja drogi S6

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń stosowanych przy projektowanych obiektach inżynierskich:

WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
ES – estakada w ciągu drogi ekspresowej
WD - wiadukt drogowy
MS - most w ciągu drogi ekspresowej
PP – przejście dla pieszych pod drogą ekspresową 
KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową 
PZGd - przejście górne dla dużych zwierząt
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

Wykaz obiektów inżynierskich (zgodnie z Projektem Budowlanym):

L.p Oznaczenie obiektu Przewidywany kilometraż
1. WD-70 S6 km 0+450,36
2. WD-72 S6 km 1+374,07
3. PZGd-73 S6 km 2+190,76
4. WD-75 S6 km 3+441,01
5. ES-77 S6 km 5+080,856
6. WD-78 S6 km 6+148,031
7. WS-80 S6 km 7+519,62
8. MS-81 S6 km 7+792,55
9. WD-82 S6 km 8+412,81
10. PP-84 S6 km 10+249,19
11. WS-87 S6 km 11+318 JL; S6 km 11+357,29 JP
12. PP-88 S6 km 12+610
13. PZDS-90 S6 km 13+688,62
14. WD-91 Tr. Kielnieńska km 0+144,60; Nowa Rdestowa II km 2+650,65
15. WD-92 Tr. Kielnieńska km 0+834,07; łącznica DL-6 km 1+101,63
16. WD-93 Tr. Kielnieńska km 1+285,57; Tr. Chwaszczyńska km 0+948,76
17. WD-94 Tr. Kielnieńska km 1+427,78 JL, km 1+417,01 JP; łącznica DL2 km 0+758,62
18. WD-95 Tr. Chwaszczyńska km 0+747,58; Lącznica DL2 km 0+425,03
19. WD-98 Tr. Chwaszczyńska km 2+498,40; Krzemowa km 0+285,52
20. KD-99 Tr. Chwaszczyńska km 3+716,804
21. WD-100 Łącznica W-WK-L1 km 0+546,33; Tr. Chwaszczyńska km 4+173,07
22. WD-101 Tr. Chwaszczyńska km 4+501,08
23. WS-102 ZRL km 0+566,54; Tr. Chwaszczyńska km 4+330,79; ZOT km 320+425,52; ZPR km 1+225,65
24. WD-103 ZRL km 0+325,04; Łącznica W-WK-L3 km 0+629,17; ZOT km 320+617,32
25. WS-104 ZOT km 319+724,47; Nowowiczlińska km 0+126,09
26. WS-105 ZOT km 320+169,88
27. WD-106 ZOT km 321+127,49; Lipowa km 0+072,11

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl