Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Obiekty inż.

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń stosowanych przy projektowanych obiektach inżynierskich:

WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
ES – estakada w ciągu drogi ekspresowej
ED – estakada drogowa
WD - wiadukt drogowy
MS - most w ciągu drogi ekspresowej
MD – most drogowy
PP – przejście dla pieszych pod drogą ekspresową 
KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową 
PZGd - przejście górne dla dużych zwierząt
PZGdz- przejście górne zespolone dla dużych zwierząt
PZGs - przejście górne dla średnich zwierząt
PZGsz - przejście górne zespolone dla średnich zwierząt 
PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt
PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt
PZMz - przejście zespolone dla małych zwierząt (wiadukt)

 


UWAGA: Ostateczna lokalizacja obiektów inżynierskich będzie wynikać z przyjętych rozwiązań na etapie Projektu Budowlanego.

Przepusty dla celów ekologicznych

Objaśnienia oznaczeń stosowanych przy projektowanych przejściach dla zwierząt:

PZM - przejście dla małych zwierząt
PZŁ – przejście dla płazów

UWAGA: Ostateczna ilość oraz lokalizacja przejść dla zwierząt będzie wynikać z wykonanego powtórnego Raportu Oddziaływania na Środowisko.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl