Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

02/11/2021 r.

Archiwum

Przepięcia sieci wodociągowej na odcinku 1 we wrześniu:

- w dniu 01.09.2020r. planowane jest przepięcie nowo wybudowanej sieci wodociągowej PW-9, które spowoduje przerwę w dostawie wody w miejscowości Kielno (ul. Partyzantów Koleczkowskich, ul. Józefa Hallera i ul. Bema) oraz w miejscowości Koleczkowo (ul. Kieleńska, ul. Generała Andersa, ul. Generała Maczka i ul. Na Wzgórzu). Prace planowane są w godzinach 8:00-15:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w miesiącu lipcu planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w dniu 07.07.2020 o godzinie 09:00 - zamknięcie "sięgaczy" w ciągu ul.Józefa Bema w Koleczkowie. Zamknięcie sięgaczy wynika z docelowych rozwiązań projektowych budowanej drogi ekspresowej S6
- 08.07.2020 o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  na czas oznakowania prac związanych z budową ul.Nowo Rdestowej w Gdyni.  Odcinek drogi, na której prowadzone będą prace będzie wyłączony z ruchu, dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji od strony ul. Kolonia. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres około 6 m-cy.
- 09.07.2020 w godzinach 08:00 – 16:00 sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Chwaszczyńska – Telewizyjna będzie wyłączona. Spowodowane to jest tym, że planowana jest wymiana stacji trafo 2ST z której to zasilana jest sygnalizacja.
- 09.07.2020 o godzinie 20:00 - wprowadzenie zmiany w TOR w ul.Chwaszczyńskiej w związku z budową obiektu WD-101. Będzie obowiązywała do godz. 06.00 w dniu 10.07.2020r.
- 10.07.2020 o godzinie 20:00 - wprowadzenie zmiany w TOR w ul.Chwaszczyńskiej w związku z budową obiektu WD-101. Będzie obowiązywała do godz. 06.00 w dniu 11.07.2020r.
20.07.2020 o godzinie 09:00 - wprowadzenie zmiany w TOR na ul. Krzemowej w Gdyni. Zmiana spowodowana oznakowaniem prac związanych z budową infrastruktury technicznej. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres do 24.07.2020r.
- 27.07.2020 wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 w związku z planowanym ustawieniem barier betonowych po prawej stronie na jezdni prawej (kierunek Gdańsk). Prace w tym zakresie będą prowadzone w porach nocnych (godz. 22:00-05:00). Utrudnienia będą obowiązywać do dnia 08.08.2020r.

W związku z pracami związanymi z koniecznością przepięcia zasilania trakcji trolejbusowej  w nocy z 30.06.2020 na 01.07.2020 w godz. od 0:00 do 4:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu -  uruchomienie by-passu przy ul.Nowowiczlińskiej. Zmiany w organizacji będą utrzymywane do końca roku.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta w dniu 25.06.2020 (czwartek) w godz. 22:00 – 23:00 na około 5 minut zostanie wstrzymany ruch w obu kierunkach w ciągu S6 na odcinku od km 321+200 do km 321+300 ( w okolicach obiektu WD-106). Wstrzymanie to podyktowane koniecznością likwidacji napowietrznej linii energetycznej.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia w przejeździe:

  • W sobotę (22.02.2020 r.) będą wycinane drzewa w bezpośrednio przylegające do łącznicy węzła Gdynia Wielki Kack (relacja z Gdyni Chyloni na ul. Chwaszczyńską). W związku z tym łącznica zostanie zamknięta dla ruchu w godz. 7-17. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Gdańsk Osowa.
  • W dniu 27.02.2020 r. planowane są prace przy przebudowie sieci wodociągowej, która jest w nasypie i pod łącznicą dla relacji z Gdańska na ul. Chwaszczyńską. W związku z tym będzie konieczne zwężenie łącznicy do jednego pasa ruchu (jest dwupasmowa), co może wpływać na przejezdność Obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni Chyloni. Te utrudnienia potrwają około tygodnia.

W dniu 10.02.2020 r. w związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami - osunięciami skarp nasypów przy dwóch wiaduktach drogowych w ciągu drogi krajowej S6 w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack (nad ul. Chwaszczyńską i ul. Nowowiczlińską), będących efektem działalności budowy drogi S6 na odc. nr 3 Szemud - Gdynia wezwano wykonawcę prac - firmę Polaqua do niezwłocznego, awaryjnego zabezpieczenia i wygrodzenia pobocza w jezdni prowadzących w obu kierunkach znakami U-21. Ma to być zabezpieczenie doraźne, tymczasowe. Jednocześnie wezwaliśmy wykonawcę prac do opracowania programu naprawczego uszkodzeń – awarii nasypu, które niewątpliwie powstały w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Informujemy, że zabezpieczenie i ustawienie wygrodzenia przy obiektach mostowych może spowodować zwężenie obu jezdni.

W związku z pracami związanymi z budową sieci wodociągowej dnia 20 stycznia 2020r.  od godz. 9:00 przy ul. Kielnieńskiej w Koleczkowie (151012G) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas oznakowania prac. Zmiany w organizacji będą utrzymywane przez ok. tydzień czasu.
W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu (w. Koleczkowo 20.01.2020r.)

7-8 grudnia 2019 nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicy Chwaszczyńskiej, która będzie polegać na zamknięciu dla ruchu odcinka ul. Chwaszczyńskiej w rejonie miedzy łącznicami wjazdowymi/zjazdowymi z Obwodnicy Trójmiasta do d. Polifarbu na Kaczych Bukach. W związku z tym ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jedną jezdnią.
Zamknięcie ulicy Chwaszczyńskiej w rejonie węzła spowodowane jest koniecznością przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz pracami nad przyczółkiem obiektu mostowego. Ponadto zamknięcie drogi krajowej nr 20 na odcinku Polifarb – węzeł Kack umożliwi usunięcie kolizji energetycznych oraz teletechnicznych, wykonanie podpór obiektu mostowego, którego filary mają stanąć w środku istniejącej jezdni oraz rozpoczęciem prac z realizacją fragmentu jezdni Trasy Kaszubskiej.

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej nastąpi zmiana w organizacji ruchu na Obwodnicy Trójmiasta w rejonie węzła Gdynia Wielki Kack. Obecnie wprowadzane są elementy tej organizacji ruchu na drodze. Zostały już ustawione znaki, wprowadzane ograniczenie prędkości, usunięte częściowo dotychczasowe oznakowanie i jest wykonywane oznakowanie poziome na czas robót. Docelowo ok. 18-22 listopada br. pasy Obwodnicy Trójmiasta zostaną zawężone do 2,75 m (lewy) oraz 3 m (prawy), podobnie jak w czasie budowy węzła Gdańsk Karczemki. Strefa ruchu będzie oddzielona od strefy robót betonowymi barierami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową do Kościerzyny do wiaduktu nad ul. Nowowiczlińską. Pod koniec roku tymczasowa organizacja ruchu zostanie wydłużona za ul. Nowowiczlińską (patrząc w stronę Wejherowa).
Wprowadzana organizacja ruchu jest niezbędna w celu prowadzenia prac związanych z robotami drogowymi i mostowymi w ciągu przyszłych jezdni zbiorczo-rozprowadzających, poszerzeniem korpusu drogowego Obwodnicy i wykonania nowego węzła zespolonego Nowowiczlińska oraz z pracami związanymi z likwidacją istniejących sieci.
Kolejną zmianą jest organizacja na ulicy Chwaszczyńskiej. Zostanie ona wprowadzona na przełomie listopada i grudnia br. Będzie polegała na zamknięciu dla ruchu odcinka ul. Chwaszczyńskiej w rejonie miedzy łącznicami wjazdowymi/zjazdowymi z Obwodnicy Trójmiasta do d. Polifarbu na Kaczych Bukach. W związku z tym ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jedną jezdnią.Zamknięcie ulicy Chwaszczyńskiej w rejonie węzła spowodowane jest koniecznością przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz pracami nad przyczółkiem obiektu mostowego. Ponadto zamknięcie drogi krajowej nr 20 na odcinku Polifarb – węzeł Kack umożliwi usunięcie kolizji energetycznych oraz teletechnicznych, wykonanie podpór obiektu mostowego, którego filary mają stanąć w środku istniejącej jezdni oraz rozpoczęciem prac z realizacją fragmentu jezdni Trasy Kaszubskiej.
Następne tymczasowe organizacje ruchu będą sukcesywnie wprowadzane zgodnie z postępem prac na budowie. Kolejna duża zmiana dla kierowców planowana jest za około 12 miesięcy.

W dniu 10.10.2019r. Wojewoda Pomorski wydał kolejną, drugą już decyzję-zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno - Gdynia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Przedmiotowy odcinek jest zlokalizowany na terenie powiatu kartuskiego w gminie Żukowo oraz w Gdyni (powiat grodzki) i obejmuje odcinek trasy głównej o długości ok. 8,4 km. W ramach tego zadania zostaną wybudowane dwa duże węzły zespolone - Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. Powstanie również 15 obiektów inżynierskich.
Droga ekspresowa S6 na tym odcinku będzie miała, ze względu na natężenia ruchu, po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Istniejąca Obwodnica Trójmiasta zostanie rozbudowana w okolicy Gdyni Wielkiego Kacka również do trzech pasów ruchu.
To już drugi ZRID na S6, wcześniej, tj. 24 września 2019 r., otrzymaliśmy decyzję na odcinek Szemud - Chwaszczyno.
Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 24.09.2019r. Wojewoda Pomorski wydał pierwszą decyzję - zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S6 Szemud - Chwaszczyno. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w najbliższym czasie zostanie  przekany plac budowy i Wykonawca będzie mogł rozpocząć prace budowlane.
Budowa trasy S6 między Szemudem a Gdynią została podzielona przez wykonawcę na dwie części. Odcinek Szemud - Chwaszczyno jest zlokalizowany na terenie powiatu wejherowskiego w gminie Szemud i obejmuje odcinek trasy głównej o długości ok. 13,6 km. W ramach tego zadania zostanie wybudowany węzeł w Koleczkowie, a także miejsca obsługi podróżnych w Kamieniu (dla obu kierunków). Zaprojektowano na nim 19 obiektów inżynierskich, w tym - most, estakadę, a także wiadukty i przejście podziemne.
Równocześnie z przekazaniem placu budowy wykonawcy rozpoczną się prace archeologiczne na wskazanych stanowiskach archeologicznych.
Kolejny ZRID dla części drogi z Chwaszczyna do Gdyni jest obecnie procedowany. Szacunkowy termin uzyskania ZRID dla tego odcinka to październik 2019 r.

31 lipca 2019r. Wojewoda Pomorski podał do publicznej wiadomości informację, iż w ramach postępowania administracujnego dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)” przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2.
W Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne  do wglądu akta sprawy, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski ( ul. Okopowa 21/27, pokój nr 353 III piętro w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00, w czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00 (we wtorek Wydział nieczynny dla interesantów).Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od dnia 5 sierpnia 2019r. do  4 września 2019r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostajwia się bez rozpatrzenia.

Dnia 05.07.2019r. zostało wszczęte przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku 2
W Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne  do wglądu akta sprawy, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski ( ul. Okopowa 21/27, pokój nr 353 III piętro w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00, w czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00 (we wtorek Wydział nieczynny dla interesantów).

W dniu 05.07.2019 Regionalna Dyrekcja Ochrony  Srodowiska w Gdańsku rozpoczeła procedurę wszczęcia w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku 1.
Dnia 17.05.2019r. zostało wszczęte przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku 1
W Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne  do wglądu akta sprawy, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski ( ul. Okopowa 21/27, pokój nr 353 III piętro w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00, w czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00 (we wtorek Wydział nieczynny dla interesantów).

W dniu 25.01.2019r. został złożony wniosek o ZRID dla odc.2 (teren powiatu kartuskiego, gmina Żukowo oraz miasta Gdynia).  Wydanie decyzji przez wojewodę pomorskiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, co w późniejszym czasie pozwoli  Wykonawcy rozpoczęcie prac.
Planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – koniec II/ początek III kwartału 2019r.

21 grudnia 2018r.  do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku  1 (na terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud).

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl