Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 18

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91;

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  Prowadzono prace nad PW TOM X/3

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym po uwagach IK.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Głównej (w granicach w. Koleczkowo, Koleczkowa na terenie przyszłego MOP, ul. Kwiatowej w Kamieniu; ul.Zacisze w Bojano, ul. Nr 151016G w Dobrzewinie). Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu przy w. Chwaszczyno  w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej. Na ul. Nowa Rdestowa prowadzono prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało wbijanie pali prefabrykowanych

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   – trwało zbrojenie i deskowanie filarów P2, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 i P3.

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      – trwało zbrojenie i deskowanie korpusu P2 (segment 1) oraz  korpusu P1 (segment 4)

ES-77 (km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie i deskowanie filarów P1-P4

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – wykonano zbrojenie i deskowanie korpusu P1

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – wbijano pale testowe P2

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   – trwało zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P3; izolacja cienka fundamentów P1, P2, P3; 

W zakresie przejścia ekologicznego PZM-85 ( km 11) wykonano wykop oraz zamontowano belki progowe materaca.

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

KD-99 (km 3+716) trwało betonowanie fundamentu P4

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie korpusu P3, zasypka fundamentu P2

WD-101 (km 4+500) – wykonywano szalowanie korpusu P1; szalowanie i betonowanie filara P2

WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie korpusu P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwała zasypka fundamentu P3 i P4

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P1 ZRL i ZRP, betonowanie fundamentu P3 ZRL

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwała izolacja fundamentu P2 ZRP oraz zasypka fundamentu P1 ZRP

Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad Chwaszczyńską

Braża sanitarna - na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (km 0+316), PW-2 (km 1+398), PW-7 (km 5+182), PW -8 (km 7+009), PW- 9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303) oraz PW-12 (km 11+109). Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305) i kanalizacji deszczowej SW12A (km 12+250).  Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-6 (km 1+509) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-4.  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji sanitarnej KS-4 w km 0+642 oraz kanalizacji deszczowej KD-67 oraz KD-9.

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 11SN, 10SN, 8SN, 16nn, 17nn, 21nn oraz 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN.

Branża teletechniczna –na odcinku 1 usuwano kolizję T-10 Orange

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl