Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 19

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - przekazano PW dla obiektu WD-91 w celu zatwierdzenia.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK – przekazano poprawione projekty do uzgodnienia.  W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  oczekiwanie na stanowisko Inżyniera do PW TPM X/3f

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym po uwagach IK.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane nastepujące roboty - prace ziemne polegające na odchumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu ( w okolicach ul. Klonowej (Szemud), ul.Myśliwskie (Szemud),  ul.Odysa (Kamień),  ul.Słowackiego (Kamień), ul.Agresowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Brzozówko (Kielno) ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa).

Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej, ZOT. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało wbudowanie chudego betonu P1

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   – trwało betonowanie filarów P2, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 i P3.

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      – trwało zbrojenie i deskowanie korpusu P2 (segment 1) oraz  korpusu P1 (segment 4) wraz z betonowaniem obu segmentów

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie i deskowanie filarów P2 i P3, oraz korpusów P1 i P4; betonowanie słupów filarów P3P.

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – wykonano zbrojenie i deskowanie korpusu P1

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – wbijano pale  podpory P2 i P3; wbijano pale testowe P3 i P4.

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   – trwało betonowanie P3 korpus; zbrojenie filara P2.

W zakresie przejścia ekologicznego PZM-85 ( km 11) wykonano montaż przepustu.

 

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

KS-99 (km 3+716) - trwało betonowanie fundamentu P4

WD-100 (km 4+173) – trwało szalowanie korpusu P3

WD-101 (km 4+500) – wykonywano szalowanie i betonowanie korpusu P1

WS-102 (km 320+425) –  trwało szalowanie korpusu P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwała zasypka fundamentu P4 oraz szalowanie filara P2

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P1 ZRL i ZRP

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwała izolacja oraz zasypka fundamentu P2 ZRP

Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad Chwaszczyńską

 

Branża sanitarna - na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-2 (km 1+398), PW-6 (3+763), PW-7 (km 5+182), PW -8 (km 7+009), PW- 9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303) oraz PW-12 (km 11+109). Dodatkowo trwały pracę przy kanalizacji sanitarnej PKS-6a (km 10+305) i kanalizacji deszczowej SW12A (km 12+250). Usuwano kolizję z siecią gazową wysokiego ciśnienia PG-4(km 12+700).

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-6 (km 1+509) oraz  PW-15 (km 2+223). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 oraz PSC-4.  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji sanitarnej KS-4 w km 0+642 oraz kanalizacji deszczowej KD-67 oraz KD-9.

 

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN.

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała przebudowa sieci teletechnicznych Netia i Orange ul. Rdestowa

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl