Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

postęp robót 05-2018

Prace projektowe i Roboty drogowe

 • Dokonano analizy dotyczącej modyfikacji układu drogowego na węźle Gdynia Wielki Kack;
 • Kontynuowano prace projektowe;
 • Przygotowywano plan badań geotechnicznych;
 • Prowadzono pomiary terenowe oraz aktualizowano mapy i model terenu;
 • Zaktualizowano plany sytuacujne węzła Gdynia Wielki Kack;
 • Opracowano nowe niwelety węzła Gdynia Wielki Kack w formacie dwg;
 • Analizowano rozwiązania zaproponowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni;
 • Zakończono geodezyjne prace terenowe w rejonie węzła Wielki Kack;
 • Prowadzono pomiary sytuacyjno-wysokościowe pod aktualizację mapy do celów projektowych;
 • Opracowywano dane z pomiarów dla potrzeb sporządzenia modelu DTM.

W okresie sprzawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty mostowe

Odcinek 1:

 • Opracowywano rysunki ogólne i opisy techniczne;
 • Wyznaczono lokalizacje dla badań geologicznych;
 • Opracowywano przekroje poprzeczne i podłużne;
 • Analizowano rozwiązania ustrojów nośnych;

Odcinek 2:

 • Opracowywano rysunki ogólne i opisy techniczne;
 • Wyznaczono lokalizacje dla badań geologicznych;
 • Opracowywano przekroje poprzeczne i podłużne;
 • Analizowano rozwiązania ustrojów nośnych;

W okresie sprzawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty branżowe

 • Wystąpiono o dane i warunki techniczne (WT) dla istniejących i przebudowywanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do PEWIK w Gdyni;
 • Wystapiono o dane i WT przebudowy uzrądzeń wodnych i kanalizacji deszczowej do ZDiZ w Gdyni;
 • Wystapiono o wydanie WT przebudowy sieci elektroenergetycznych linii 110kV do Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku;
 • Wystąpiono o wydanie WT przebudowy kolidujących sieci oświetleniowych do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot;
 • Wystąpiono o wydanie WT przebudowy kolidujących sieci oświetleniowych do Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku;
 • Wystąpiono o dane i WT istniejących i przebudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscach kolizji z drogą S6 do Urzędu Gminy Szemud;
 • Wystąpiono o dane i WT istniejących i przebudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscach kolizji z drogą S6 do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.;
 • Wystąpiono o dane  i WT istniejących i przebudowanych sieci gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia;
 • Wystąpiono o dane  i WT istniejącej i przebudowanej sieci ciepłowniczej;
 • Wystąpiono o udostępnienie inwentaryzacji i wydanie WT przebudowy urządzeń monitoringu miejskiego do Urzedu Miasta Gdynia;
 • Przeprowadzono inwentaryzację zieleni;
 • Wystapiono do Zarządu Zlewni w Gdańsku o warunki dla branży melioracyjnej dla odc. 1 i 2;
 • Wystapiono do GDDKiA w Gdańsku o udostępnienie inwentaryzacji dla urzadzeń Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie linii elektroenergetycznych zasilających bramownice;
 • Wystapiono do Energa Operator S.A. o warunki przebudowy kolizji elektroenergetycznych dla odc.2;
 • Wystąpiono do ZDiZ Gdynia oraz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. o WT przebudowy i budowy sieci oświetleniowej dla odc.2;

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Ochrona środowiska

 • Prowadzono monitoring przedinwestycyjny przed sporządzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wystąpiono o udostępnienie informacji o szlakach migracji zwierząt do Nadleśnictwa Gdańsk;
 • Wystąpiono o udostepnieni informacji o korytarzach ekologicznych do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Wystąpiono o udostepnienie informacji o farmach ochrony przyrody do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do Urzędu miasta Gdyni, do Urzędu gminy Szemud, do Urzędu gminy Żukowo, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl