Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 20

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano PW ekranów odbijających i przeciwolśnieniowych dla odc.1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad projektami wykonawczymi tom IV/2e, IV/3a, IV/3b oraz IV/3; oczekiwano na warunki przyłączeniowe z Energa Operator S.A.; Trwala praca nad projektem wykonawczym tom IV/6D Budowa sygnalizacji świetlnej SL317; Wprowadzano uwagi Inżyniera i ZDiZ do projektu wykonawczego tom IV/6E Przebudowa sygnalizacji SL318
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - przygotowywano SST Budynku toalet MOP
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - wymiana gruntu km 0+350; nasyp - km 4+300-4+500; wykop - km 0+200, 1+900; podbudowa zasadnicza - km 8+000 - 8+540, 13+070 - 13+420; WUP - km 10+280 - 10+400; Podbudowa z betonu C5/6 - km 11+100 - 11+300l; warstwa mrozoochronna - km 12+300-12+550; Kolumny FSS - km 12+950 - 13+030. Trwała budowa fundamentów dla ekranów akustycznych 8P, 9L, 10P, 7P.    
- MOP - trwały prace ziemne na MOP strona Lewa (nasyp i wykop) oraz na stronie Prawej (WUP)
- w. Koleczkowo - wbudowywano podbudowę zasadniczą na łącznicy L4 i L1
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - na drodze DG4-8 ukladano podbudowę zasadniczą; ukladano warstwę mrozoochronną oraz wykonywano nasyp na drodzę DL 11+030P
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - wykonano podbudowę z kruszywa C90/3 (W-WK_L4 w km 0+300 - 0+420); wykonano warstwę ulepszonego położa (W_WK_L3 oraz W-WK_L7); Na łącznicy W-WK_L5 (0+000-0+2000) trwało humusowanie skarp. Dodatkowo trwały prace przy montażu słupów wraz z wykonaniem głowicy dla ekranów kaustycznych 25P, 33L oraz 34L
- w. Chwaszczyno - trwały prace ziemne ( wykop i nasyp na łącznicy W_CH_L2); wykonano warstwę ulepszonego położa (W_CH_L6)
- Trasa Chwaszczyńska - wykonywano podbudowę z kruszywa C90/3 w km 4+300-4+700P; trwały prace nad wykopem w km 1+000 - 1+100.
- Trasa Kielnieńska - wykonano warstwę mrozoochronną w km 0+440-0+510, 0+180-0+300; podbudowę zasadniczą w km 0+000-0+110; ukladano warstwę ulepszonego podłoża w km 0+440-0+510 oraz w km 0+180-0+300.
- ul. Rdestowa - trwały prace ziemne (nasyp/ wykop) w km 0+950-1+100 oraz 3+000-3+200.
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wykonywano warstwę mrozochronną C1,5/2 gr. 22 cm w ciagu ul.Krzemowej; na drodze DZ 2+260 TCH P wbudowywano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm; na zjeździe do Polifarbu wykonywano warstwę WUP oraz warstwę mrozoochronną C1,5/2 o gr. 30cm.
- ZOT - wbudowywano podbudowę z kruszywa C90/3 w km 0+840-0+960 ZRP; nasyp w km 318+870-319+150 L oraz WUP w km 318+870-319+200 L
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - zbrojenie kap chodnikowych;
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - montaż belek; Zbrojenie i deskowanie skrzydeł P1.2 i P3.2
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - groszkowanie ustroju JL i JP;
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) - izolacja bitumiczno-lateksowa P1 P3
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - montaż belek; zasypki
• WD-82 (km 8+412) (w. Koleczkowo) - wykonanie podwalin stożków
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul.Wołoszyna, Bojano)- zasypka
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza,Dobrzewino) - zbrojenie deskowanie korpusu P2L; betonowanie korpusu P1L
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - szalowanie zbrojenie skrzydła P2P; izolacja fundamentów
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - betonowanie filarów P2; betonowanie korpusu P1; zbrojenie szalowanie korpusu P3
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - betonowanie fundamentu muru MOP1;
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P1L; wykonanie szalunku ustroju nośnego JL
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - wykop pod podwaliny P1L P2P; zasypki do poziomu drenażu
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypki do poziomu drenażu;
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - montaż prefabrykatów gzymsów
• WD-100 (km 4_173 Tr.Ch.) - przygotowanie do izolacjonawierzchni żywica na kapach + pole referencyjne
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - wykonanie izolacji MMA na ustroju; wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - montaż łożysk ZRP P1 P3; zasypka ZRP P1 P3
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - beton podkładowy P1 P4 pod płyty przejściowej;zbrojenie płyt przejściowych  
• WD-106 (km 321+127 ZOT)- montaż łożysk P2
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace na sieci kanalizacji deszczowej S8 w rejonie MS-81. Dodatkowo wykonywano wpusty i przyknaliki, montaz pierścieni odciążajacych i pokryw/ kratek żeliwnych. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad siecią ciepłowniczą Kacze Buki (PSC-4a) (ul. Krzemowa); prowadzono prace nad siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-5 (ul. Chwaszczyńska); prowadzono prace nad siecią kanalizacji deszczowej kanał KD-56 (ZOT, rejon Tesco), KD-90 i KD-91 (ul. Polna) oraz kanał KD-76 (ul. Chwaszczyńska i ul. Starochwaszczyńska), KD-80 i KD-84 ( w rejonie ul.Żródlo Marii i ul. Nowej Rdestowej); prace nad siecią wodociągową wykonano na ul. Źródło Marii (PW-18), ul. Chwaszczyńskiej (PW-15) i na ul. Chwaszczyńskiej/ul.Rdestowej (W-9). Trwały prace na sieci kanalizacji sanitarnej KS-1(ul.Nowa Rdestowa).
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych (ul. Rdestowa) oraz budowa kabli oświetleniowych i fundamentów przy WD-101
Branża teletechniczna - trwała budowa kanału teletechnicznego w km 3+000-4+200 Trasy Chwaszczyńskiej; Przebudowa kabli miedzianych Netia i Orange.
Branża melioracyjna - wykonano umocnienie rowu w km 3+300.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl