Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 03-2019

Prace projektowe i Roboty drogowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 • Prowadzono prace nad dokumentacją przejęcia nieruchomości na odcinku 2.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (przekroje przepustów, schematy tyczenia, plany warstwicowe).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Wprowadzano uwagi Zamawiającego i Inżyniera do Dokumentacji Projektowej odcinka 1 i 2 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na wniesione uwagi.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty mostowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW ustrojów.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack i konstrukcją stalową WD-101 oraz WD-106.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty branżowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniemuzgodnień Dokumentacji Projektowej dla odcinka 2 na terenie miasta Gdyni

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odc 1.

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

1. PODGiK Wejherowo:

- MDCP Poszerzenie – prace zakończono, odebrano oklauzulowane mapy

2. PODGiK Kartuzy:

- złożono operat mapy do celów projektowych w zakresie działek  998/12 i 998/22, uzupełniono pierwotne mapy do celów projektowych o nowe sieci projektowane

3. MODGiK Gdynia:

- złożenie operatów z mapy do celów projektowych w poszerzonym zakresie

 

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 :
- prace zakończone

Odcinek 2 :
- dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

Geologia:

 • Prace zakończono

Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace nad ROŚ – wprowadzanie poprawek po uwagach Zamawiającego i przekazano ROŚ (wersja 4).
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl