Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 23

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA oraz materiały powykonawczymi dla trasy głównej na odcinek 1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwały prace nad KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie PW stacji podnoszenia ciśnienia MOP. Opracowywano projekty powykonawcze. Na odcinku 2 trwały prace nad KNA. Oczekiwanie na uzgodnienie zmian w projekcie KS przez ZDiZ oraz pzygotowywano koncepcje zmian odwodnienia przy K-617.
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa - na odcinku 1 prowadzono następujące roboty:
-Trasa Głowna:
    7+800-8+200    Humusowanie
    13+000-13+600    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
    12+600-12+800    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
-MOP:
    MOP P    Roboty brukarskie
    MOP L    Roboty brukarskie
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    DD5+480L    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
    DD5+270P    Roboty brukarskie/umocnienie dna rowu
    DD7+030L    Humusowanie
    DD5+480L    Humusowanie
    DD3+830P    Humusowanie
 odcinek 2:
- Węzły:
    WCHL1    Pobocza
    WCHL7    Pobocza
    WK L2    WUP
    RD L4    Wykop
    RD L4    WUP
    RD L4    Warstwa Mrozoochronna
    W WK L7    Roboty brukarskie/umocnienie pasa technologicznego
    W WK L7    Roboty brukarskie
- Trasa Chwaszczyńska:
    1+650-1+800    Podbudowa Zasadnicza
    4+587-4+640 L    Krawężnik betonowy
    4+540-4+640 L    Podbudowa Zasadnicza
    3+200-3+300    Roboty brukarskie
    1+900-2+600    Warstwa Mrozoochronna
    2+450-2+600 L + P    Podbudowa pomocnicza
    2+600-3+000 L    Podbudowa Zasadnicza
    4+800 - 5+000 L    WUP
- Trasa Kielnieńska:
    0+000-0+250    Pobocza
- ul.Nowa Rdestowa:
    2+960-3+120    Warstwa Mrozoochronna
    2+960-3+120    Podbudowa Pomocnicza
- Dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
    Polna II    Warstwa Mrozoochronna
    Rdestowa-Krzemowa    WUP
    Rdestowa-Krzemowa    Warstwa Mrozoochronna
    DL_4 106    Roboty brukarskie
- ZOT:
    ZRP    WUP

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•  WD- 72, PZD-73 WD-75, ES-77 , WD-78, WS-80 , MS-81 WD-82, WS-87 ,PP-84, PP-88, PZD-73 - zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaż schodów skarpowych  i roboty brukarskie
 Odcinek 2:
• PZDs-90 (km 13+688 S6) - roboty przygotowawcze  pod zabezpieczenia antykorozyjne  betonów; montaz schodów skarpowych  i roboty brukarskie
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch) - montaż barier energochłonnych; próbne obciążenie obiektu; kosmetyka betonów
• WD-92 (km 0+834 Tr.K) - kosmetyka betonów; montaż krawęzników zanikających; betonowanie  kap na skrzydełkach; przygotowanie płyty pod izolacje MMA
• WD-93 (km 1+287 Tr.K) -  przygotowanie płyty pod izolacje MMA jezdnia prawa
• WD-94 (km 1+427 Tr.K) - kosmetyka betonów
• WD-95 (km 0+747 Tr.Ch) - kosmetyka betonów
• WD-98 (km 2+498 Tr.Ch.) - Próbne obciążenie obiektu; betonowanie podwalin; nawierzchnie żywiczne
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - próbne obciążenie kładki
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - ZRL, ZRP  póbne obciążenie obiektu; ZRL, ZRP  montaż barier energochłonnych; ZOT L  zbrojenie i betonowanie pł. przejściowej P1; ZOT L izolacje ścianki zaplecznej P3; ZOT L  montaż kap chodnikowych; montaż urządzeń dylatacyjnych; ZOT P  ATL na płycie
• WS-104 (km 319+724 ZOT) -  ZOT L prztygotowanie do  betonowania  kap chodnikowych; ZOT P  izolacje MMA; kosmetyka betonów
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - kosmetyka betonów; ZOT P  ATL na obiekcie; ZRP i ZRL  próbne obciążenie obiektu

Branża sanitarna – na odcinku 1 trwał montaż włazów przy studniach; obrukowanie włazów; montaż kratek żeliwnych  oraz wykonywano prace z przeglądów na KD.
Odcinek 2:
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji - montaż przykanalików
    Trasa Chwaszczyńska    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-23
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-41
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-61
    ZOT    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-62
    Łącznik Chwaszczyńska/Nowa Rdestowa    sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska     sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-76
    ul. Chwaszczyńska/ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji deszczowej- kanał KD-76
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji deszczowej  - kanał KD-76
    ul. Źródło Marii    sieć kanalizacji sanitarnej KS-3- motaż włazów
    ul. Chwaszczyńska /ul. Nowowiczlińska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-2
    ul. Węgierska    sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1
    ul. Rdestowa    Sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-27
    ul. Rdestowa    Sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-23
    ul. Rdestowa    Sieć kanalizacji sanitarnej - Przyłącze KS-23
    ul. Chwaszczyńska    sieć kanalizacji sanitarnej KS-1
    ul. Nowa Rdestowa    sieć wodociągowa W-1
    ul. Nowowiczlińska    sieć wodociągowa PW-15
Branża elektroenergetyczna:
    węzeł Wielki Kack    budowa oświetlenia
    ul. Chwaszczyńska / Nowowiczlińska    przebudowa trakcji
    ul Żródło Marii    budowa oświetlenia
    węzeł Dabrowa    budowa oświetlenia
    Trasa Chwaszczyńska     budowa przyłączy
Branża teletechniczna:
    Trasa Chwaszczyńska     budowa kanału technologicznego
    Trasa Chwaszczyńska     Przebudowa sieci TRISTAR
    Trasa Chwaszczyńska     Budowa sygnalizacji świetlej
Branża melioracyjna:
    Zagórska Struga    Umocnienie
    5+600    Odmulenie rowu melioracyjnego
Branża ogólnobudowlana:
    MOP prawy    roboty wykończeniowe
    MOP prawy    prace montażowe urządzeń placów zabaw - wykonanie nawierzchni bezpiecznej
    MOP lewy    roboty wykończeniowe
Ekrany:
    Ekran PO 1L    montaż słupów
    Ekran PO 2P    montaż słupów
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż słupów
    Ekran 3P    montaż podwalin
    Ekran PO_PZGd-73_1    montaż podwalin
    Ekran PO_PZGd-73_2    montaż podwalin
    Ekran PO 1L    montaż wypełnienia
    Ekran PO 2P    montaż wypełnienia
    Ekran PO 3P    montaż wypełnienia
    Ekran PO 4L    montaż wypełnienia
    Ekran 25L    montaż słupów
SOR:
    TG    Montaż barier
Ogrodzenia:
    9+700-10+051
    10+200-10+300
    11+100 - WS-87
Płotki herpetologiczne:
    12+050-12+417
    12+682-12+892

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl