Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 19

Postęp w zakresie prac projektowych branży drogowej:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (schematy tyczenia, plany warstwicowe, przekroje poprzeczne).
 • Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad koncepcją połączenia węzła Chwaszczyno z istniejącym układem drogowym.

 

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odcinek 1 - Prowadzono prace nad PW ustrojów i wyposażenia.
 • Odcinek 2 - Prowadzono prace nad PW podpór i ustrojów z wyposażeniem.

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

 

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

 

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej odcinka 1 - wprowadzane są zmiany wynikające z uwag od Wykonawcy. Przygotowywane są odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

ODCINEK 2

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Trwają prace nad Projektem Wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Prowadzono obliczenia sieci ciepłowniczej.

 

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (przygotowywanie rysunków przepustów, profili, rysunków szczegółowych).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 przygotowywanie rysunków przepustów, profili, rysunków szczegółowych).

Branża geotechniczna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

Odc. 1:

 • Prowadzono prace nad przygotowaniem Projektu Wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Odc. 2:

 • Prowadzono prace nad przygotowaniem Projektu Wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.

 

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – prace zakończono
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono
 • Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

Geologia  prace zakończono.
Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl