Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 21

Postęp w zakresie branży drogowej:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (schematy tyczenia, plany warstwicowe, przekroje poprzeczne).

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odcinek 1- Prowadzono prace nad PW ustrojów i wyposażenia.
 • Odcinek 2 - Prowadzono prace nad PW podpór i ustrojów z wyposażeniem na węźle Gdynia Wielki Kack.

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Uzyskano:

- Inwentaryzację urządzeń operatora Orange (niepełna);

- Inwentaryzację urządzeń operatora NETIA (niepełna);

- Inwentaryzację urządzeń operatora NETPOL (niepełna);

 

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem Projektu Wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia – przesłano projekt z uwagami Gestora do GazSystem.
 • W toku jest uzgodnienie Projektu Wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.
 • Trwają prace nad Projektem Wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej - wprowadzane są uwagi od Wykonawcy.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad Projektem Wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Przygotowano materiały uzupełniające do złożonego wniosku o ZUDP.
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej dla Gminy Żukowo po poprawkach.
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego na przebudowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Żukowo po poprawkach.
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace projektowe związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (przygotowywanie rysunków przepustów, profili, rysunków szczegółowych).

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

 • Odc. 1 - Praca nad przygotowaniem Projektu Wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych; Praca nad uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
 • Odc. 2- Praca nad przygotowaniem Projektu Wykonawczego rozbiórek obiektów kubaturowych.

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – prace zakończono
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono
 • Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

Geologia - prace zakończono.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branzy zieleni:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie:

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl