Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 2

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Przekazano PW odcinka 2 w rev.01R do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia

Branża mostowa  - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Trwa  przygotowanie materiałów dla KP - planów sytuacyjnych do PW branży kanalizacji sanitarnej z ULEPSZENIAMI oraz  tomu VI/2b (ks na MOP) w wersji rev.00R i przekazanie do zatwierdzenia przez IK.

Na odcinku 2 2 toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Trwa wprowadzanie uwag ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji Deszczowej. Przygotowywano projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej odc.2 zakres GDDKiA do zatwierdzenia przez IK.

Branża elektroenergetyczna  - przygotowywano materiały do wystąpienia o aktualizację warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  Bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace związane z analizą i wprowadzaniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy głównej (km 2+750-3+100 oraz km 8+800 -9+000).  Robiono nasyp przy drodze technologicznej DT5. Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (km 0+700-1+000; km 1+150 -1+300 oraz km 3+000 -4+200). Kontynuacja prac wycinkę drzew i krzewów oraz przeszukania saperskie w ciągu Trasy Kielnieńskiej (okolice Chwaszczyno).  Kontynuowano prace przygotowawcze przy placu otaczarni.
Wykonywano drogę dojazdową do obiektu WD-95 w km 0+725

Branża mostowa – wykonywano prace ziemne polegające na wykopach dla obiektu ES-77 (km 5+080). Dla 2 odcinka prowadzono prace przy obiekcie WD-100 (km 4+173) polegające na montażu zbrojenia fundamentu dla podpory P2, na obiekcie WD-101 (km km 4+501) wykonywano wykop pod fundament P2 wraz z wymianą gruntu, wlewano chudy beton dla podporu P2. Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) wbijano ściankę szczelną pod fundamenty P1 ZRL; obiekt WS-105 (km 320+269 ZOT) robiono wykopy pod fundamenty ZRP.

Branża sanitarna – prowadzono prace przy kolizjach PW-8 (km 8+300) oraz PW-15 (4+300)

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 1nn polegające na przepięciu kolizji oraz na 7-SN, gdzie układano kabel SN. Na odcinku 2 wykonywano przewiert sterowany pod ZOT dla kolizji SN 45, 46, 48, 49 oraz 56.

Branża teletechniczna – prowadzono prace przy kolizjach T3 oraz T11 polegające na wciąganiu mikrorurek o światłowodów. Trwało przygotowanie do przepięcia. Na skrzyżowaniu Nowowiczlińska-Chwaszczyńska budowaną kanalizacje teletechniczną.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl