Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 26

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.
 • Odniesiono się do uwag Inżyniera dla odcinka 1. Trwa wprowadzanie zasadnych korekt.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu Wykonawczego dla odcinka 2
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

 • Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym przebudów. Trwa przygotowywanie materiałów do przekazania Inżynierowi i Zamawiającemu
 • Prowadzono prace projektowe związane z uzgadnianiem Projektu Wykonawczego.
 • Przekazano Generalnemu Wykonawcy do weryfikacji:

- TOM_IV1A Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Węzeł Chwaszczyno – odc2

- TOM_IV1E Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (ul. Źródło Marii) – odc2

- TOM_IV1F Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (ul. Węgierska) – odc2

 

Branża teletechniczna:

Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Uzyskano:

- Inwentaryzację urządzeń operatora Orange - aktualizację;

- Inwentaryzację urządzeń operatora UPC - aktualizację;

- Inwentaryzację urządzeń operatora Netpol - aktualizację;

- Inwentaryzację urządzeń operatora Netia - aktualizację;

- Uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy Exatel

Wykonano:

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora NETIA;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora UPC;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora NETPOL;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora Exatel;

- Aktualizację PW usunięcia kolizji urządzeń operatora Orange;

Przekazano Generalnemu Wykonawcy w celu weryfikacji:

- PW_TOM_V1b Przebudowa sieci teletechnicznych Orange dla odcinka 1

- PW_Tom V_IE Przebudowy sieci telekomunikacyjnych Netpol Piotr Pruba dla odc. 2.

 

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Prowadzono prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • Otrzymano uwagi do projektu wykonawczego przebudowy gazociągów PSG s/ i n/c od IK.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud – wprowadzane są uwagi gestora sieci.

ODCINEK 2

 • Prowadzono prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.
 • Przekazano projekt wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo do IK.
 • Uzyskano warunki od PSG na budowę ochrony katodowej.
 • Uzyskanie praw do dysponowania gruntem na cele budowlane dla budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie od ZDiZ.

 

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzano poprawki do zasadnych uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1.

 

Branża geotechniczna:

 •      Analizowano i przygotowywano odpowiedzi na pismo IK (POL/S-6Gdynia/DO/1348/2019)
 •      Analizowano i przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do PW (POL/S-6Gdynia/DO/1333/2019).

   Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

 

Geodezja:

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – kompletowanie dokumentacju,
 2. PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono

Odcinek 2 - prace zakończono

 

Geologia - prace zakończono

Branża mostowa:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów WD-70, WD-72, WD-75, WD-78.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack : PZDs-90, WD-91, WD-92, WD-93, WD-94, WD-95, WD-98, KD-99, WD-103.

Postęp prac w zakresieochrony środowiska i branży zieleni:

 • Odc. 1 - sprawdzenie ilości po uwagach Wykonawcy; przekazanie pdf do ponownego sprawdzenia dokumentacji przez Wykonawcę.
 • Odc. 2 – uszczegółowienie Projektu o m.in. ilość poszczególnych gatunków; przekazanie pdf do sprawdzenia dokumentacji przez Wykonawcę.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl