Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 4

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.  Przekazano ST Kanalizacja sanitarna GPK Szemud. Na odcinku 2 wprowadzano uwag ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej. Przekazano PW kanalizacji deszczowej zakres GDDKiA oraz  przebudowy sieci wodociągowej do IK do zatwierdzenia. W toku uzgodnienie PW kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 dla TOM IV/2d Oświetlenie drogowe – poprawiano uwagi do projektu wykonawczego i przekazanie do ponownego uzgodnienia

Branża teletechniczna – Na odcinku 1 trwa oczekiwanie na zatwierdzenie KSZR. Na odcinku 2 przekazano dokumentacje (TOM V/1a – V/1J) do Inżyniera celem ostatecznego zatwierdzenia, oczekiwano na zatwierdzenie koncepcji KSZR oraz prowadzono prace nad projektem TOM V/3a Przebudowa sieci Tristar.

Branża melioracyjna  - prace zakończono – trwa oczekiwanie na zatwierdzenie PW

Branża geotechniczna  -  na odcinku 1 przygotowywano odpowiedzi na otrzymane uwagi od IK. Zweryfikowano i przekazano uwagi do PW tom X-3c. Trwa analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Dla odcinka 2 – trwa przygotowywanie odpowiedzi na otrzymane uwagi od IK  oraz bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace związane z analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego
do Projektów Wykonawczych.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy głównej oraz dróg dojazdowych (TG (1+100 -1+850), TG 3+700 _ MOP, TG (5+100 - 5+250), TG (6+100 - 6+150),  DD 3+830P 1+000 -1+100, DD 3+830P 1+900 -2+100 ).  Robiono nasyp w km TG (4+500 - 4+700), TG (6+400 - 6+600), TG (8+800 - 8+900), DT3, DG_4-8 oraz wykopy w km TG (2+900 - 3+000), TG (6+100 - 6+150), TG (8+300 - 8+400), TG 8+900, TG 9+500. Dodatkowo, w km 3+300 TG wykonywano wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Kielnieńska 1+430 - 1+570, 0+700 - 1+100, 3+000 - 4+000 P). Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515-1+590 oraz z zakończeniem zbiornika kompensacyjnego w km 1+500. Na obiekcie WD-106 str. P wykonano zjazd.

Kontynuowano prace przy  wycinkach drzew i krzewów (DK20, km 319+000 -320+200) oraz przeszukaniach saperskich.  Kontynuowano prace przygotowawcze przy placu otaczarni.

Branża mostowa – przygotowywano platformy robocze pod pale  P1; P2 dla obiektu ES-77 (km 5+080).Na 2 odcinku prowadzono prace przy obiekcie WD-100 (km 4+173) polegające na montażu zbrojenia fundamentu dla podpory P2, na obiekcie WD-101 (km km 4+501) wykonywano montaż zbrojenia fundamentu dla podpory P2 wraz z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi dla podpory P1.Obiekt WD-103 (km 320+671) wykonywano wykop do poziomu platform dla podpory nr 1 i 2.  Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) trwało zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi dla podpory P1 ZRP-; obiekt WS-105 (km 320+269 ZOT) trwało wiercenie rur osłonowych ściągów stężających ścianki szczelne; obiekt WD-106  (km 321+127) wykonywano wykop P1.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-8 (km 7+000) oraz PW-9 (8+301). W km 12+696 usuwano kolizję z ziecią gazową średniego ciśnienia PG-4.

Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-15 (4+300), PW-1 (km 0+640) oraz z siecią kanalizacji sanitarnej KS-4 (km 0+642).

Branż elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji19nn oraz  24nn polegające na ułożeniu kabla. Na odcinku 2 układano kabel dla zasilania Wytwórni Mas Bitumicznych.

Branż teletechniczna – prowadzono prace przy kolizjach T2 oraz z siecią INTERKAR Trwało przełączenie światłowodów na kolizji T3. Na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji przez ZOT Polkomtel, Orange, Netia, T-Mobile – polegający na wykonaniu przewiertów i układanie kanalizacji.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl