Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Kwiecień 2023

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA. Na odcinku 1 przygotowanie projektów powykonawczych oraz  zatwierdzenie Projektu Wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA i dokumentacją powykonawczą
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa -  Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasie Chwaszczyńskiej, Trasie Kielnieńskiej, ul. Nowa Rdestowa, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża mostowa - prowadzono prace na obiektach mostowych na odc.1: ES-77, PP-84, PP-88, WD-82, WD-78, WD-75, WS-80. Na odc.2 : PZDs-90, WD-93, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104,         WS-105
Branża sanitarna – Na odcinku 1 prowadzono prace na hydroforni. Na odcinku 2 prowadzono prace na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.
Branża melioracyjna - Na odcinku 2 wykonywano zabruki kanalizacji deszczowej.
SOR -  Na odcinku 1 oraz 2 wykonywano i montowano oznakowanie poziome i pionowe.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 17

Tydzień 16

Tydzień 15

Tydzień 14

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl