Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

tydz. 22

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża sanitarna  - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA i dokumentacją powykonawczą
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa -  Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, Trasie Chwaszczyńskiej, Trasie Kielnieńskiej, ul. Nowa Rdestowa, ZOT oraz drogach dojazdowych.
Branża sanitarna – Na odcinku 1 prowadzono prace na hydroforni. Na odcinku 2 prowadzono prace na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz ciepłowniczej.
SOR -  Na odcinku 1 oraz 2 wykonywano oznakowania poziome - grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 26

Tydzień 25

Tydzień 24

Tydzień 23

Tydzień 22

Tydzień 21

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl