Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 31

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i towarzyszących

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Przygotowywano materiały na styku ulicy Chwaszczyńskiej z ulicą Górniczą w celu uzgodnienia styku z miastem Gdynia i przekazano je do ZDiZ Gdynia i do Wydziału Inwestycji.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego i Inżyniera dla Odcinka 1. Trwa wprowadzanie korekt.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • Tom IV/1 – Uzyskano uzgodnienie firmy Exatel w zakresie przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na linii WN
 • Tom IV/1 – Wizja w terenie projektanta z kierownikiem robót elektrycznych i pomiar zapasu przewodu OPGW na słupie linii WN
 • Tom IV/1 – Uzyskanie zgody Energa Operator na wykorzystanie zapasu OPGW przy przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na linii WN
 • Tom IV/1 – wprowadzanie korekt do projektu PW przebudów kolizji elektroenergetycznych
 • Tom IV/3 – przygotowanie wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafek oświetleniowych dróg poprzecznych

Odcinek 2:

 • Tom IV/1 – Prace nad projektem wykonawczym przebudów kolizji elektroenergetycznych nn,  SN i WN
 • Tom IV/2 – Prace nad projektem wykonawczym oświetlenia drogowego
 • Tom IV/3 – Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego 
 • Tom IV/6 – Prace nad projektem wykonawczym budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnej 
 • Tom IV/6F – W związku z uzyskaniem informacji o odległym przesunięciu terminu realizacji inwestycji Urzędu Miasta Gdyni w zakresie przebudowy ul. Chwaszczyńskiej do 3 pasów na skrzyżowaniu z ul. Górniczą, opracowano wariant przebudowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu uwzględniający przejście z układu 3-pasowego proj. S6 w układ 2-pasowy istniejącej drogi.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • Tom V/1 – Prace nad projektem wykonawczym przebudów kolizji teletechnicznych
 • Tom V/2 – Prace nad projektem wykonawczym kanału technologicznego

Odcinek 2:

 • Tom V/1 – Wysłano do operatora Vectra zaktualizowany projekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi;
 • Tom V/1 – Wysłano zaktualizowany projekt zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i uzyskano uzgodnienie od operatora Limes;
 • Tom V/3 – Prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci Tristar, Miejskiej Sieci Szkieletowej i sieci WZKiOL

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie MOP.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez gestora - gminę Szemud do projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, wprowadzane są uwagi gestora sieci.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu kanalizacji deszczowej.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy kanalizacji deszczowej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.
 • Przekazanie projektów wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowej  w gminie Żukowo (rev.01) do IK;

Branża melioracyjna - wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna:

Odc. 1 - Opracowywanie materiałów do PW dla wariantowej budowy nasypów (z gruntów spoistych stabilizowanych lub niespoistych zbrojonych)

Odc.1 - Opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2

Odc.1 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10/3  

Odc.2 - Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK

Odc.2 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2 

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD - prace zakończono

Geologia - prace zakończono.

Branża mostowa:

 • Odc.1 i 2 – prace nad KEP.
 • Odc.2 – prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - trwa analiza uwag Zamawiającego do projektu zieleni dla odcinka 1 i 2.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl