Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

wrzesień 2023

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi
Branża mostowa  -  prace nad materiałami powykonawczymi
Branża sanitarna  - prowadzono prace nad KNA, prace nad materiałami powykonawczymi 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA i dokumentacją powykonawczą
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad  dokumentacją powykonawczą
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad  dokumentacją powykonawczą
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad  dokumentacją powykonawczą
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad dokumentacją powykonawczą
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA  i dokumentacją powykonawczą.

Opis wykonywanych Robót
Branża drogowa -  Na odcinku 2 kontynuowano roboty w rejonie w. Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack, drogach dojazdowych oraz ZOT .
Branża sanitarna – Na odcinku 1 usuwano usterki na kanalizacji deszczowej. Na odcinku 2 prowadzono prace polegające na usuwanie usterek wykazanych w protokołach przeglądu technicznego, usuwaniu awarii na sieci ciepłowniczej oraz odbiorach końcowych sieci kanalizacji.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych.

Tydzień 39

Tydzień 38

Tydzień 37

Tydzień 36

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl