Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 7

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.  Ustosunkowywano się do uwag IK i KP do odcinka 2. 13.02.2020r. odbyło się spotkanie w UM Gdynia, omówiono uwagi do dokumentacji.

Branża mostowa  - - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2  -- 13.02.2020r. odbyło się spotkanie w UM Gdynia, omówiono uwagi do dokumentacji. Wprowadzano uwagi ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej; uzyskano uzgodnienia przebudowy sieci wodociągowej dla odcinka A-H. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.

Branża elektroenergetyczna  - Na odcinku  1 uwzględniono uwagi do projektu wykonawczego TOM IV/2b Oświetlenie drogowe – UG Szemud

Branża teletechniczna – na obu odcinkach oczekiwano na zatwierdzenie koncepcji KSZR .

Branża melioracyjna  - oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  trwa bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywaną korespondencję ZDP. Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania w biurze IK 

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad rewizją Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej i drogi dojazdowej TG (2+000 - 2+100), TG (5+300 - 5+400), TG (8+000 - 8+300), TG (11+100 - 11+200), DL_11+030P.  Robiono nasyp w km TG (8+600 - 8+700) oraz wykopy w km TG (2+700 - 2+900), TG (6+000 - 6+150), TG (8+300 - 8+400).  Dodatkowo, w km TG (1+500 - 1+550)  wykonywano wymianę gruntu, w ciągu TG (5+500 - 5+550) wykonywano platformy robocze, w km DD_9+430L (0+125 - 0+560) wykonywano podbudowę.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Tr. Chwaszczyńska km 1+300 - 1+500, ZOT - WKL3(od km 0+600 do 0+900), WKL8, WKL 4.  Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L Trasy Chwaszczyńskiej oraz wykop na drodze technologicznej w km 1+1500 -1+250.  Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515 - 1+590 . Kontynuowano prace przy  wycinkach drzew i krzewów (0+000 - 0+282, 0+000 - 0+440,  0+500, 1+600 -1+722, 0+600 - 1+100   ) Kontynuowano prace przy przeszukaniach saperskich oraz prowadzono roboty przygotowawcze przy placu otaczarni.

Branża mostowa – wbijano pali podpory P1 oraz P3 na obiekcie  ES-77 (km 5+080), na obiekcie WD-78 (6+148) wlewano chudy beton do podpór P2 i P3; Obiekt WD-82 (km 8+412) wykonywano wykopy wraz z chudym betonem.

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie WD-101 (km km 4+501) wykonywano podpora P1 - montaż zbrojenia fundamentu, prace nad betonowaniem fundamentu.

Obiekt WS-102 (km 320+425) - stężenie ściągów spinających ścianki

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) trwało - zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi - podpora P3 ZRL.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-2 (km 1+397,9), PW-3 (km 3+467),  PW-8 (km 7+000),  PW-9 (8+301), PW-10 (km 10+303) oraz PW-11 (km 11+106) . Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640).

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 11nn (km 3+440) oraz  32nn (km 10+380) polegające na montażu linii kablowej. Na odcinku 2 wykonywano przewierty pod ZOT.

Branż teletechniczna –na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach T-1 (km 0+330) oraz T-10 (km 11+000). Na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji M1 Orange oraz dokończenie przebudowy kolizji Netia przy obiekcie mostowym WD-106.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl