Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 01-2019

Prace projektowe i Roboty drogowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 • Prowadzono prace na odcinku 2 związane z synchronizacją Trasy Chwaszczyńskiej na styku z projektowaną ulicą Chwaszczyńską w ramach odrębnego opracowania
 • ( w okolicy ulicy Górniczej).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera i Zamawiającego Projektu Stałej Organizacji Ruchu i materiałów do audytu BRD dla odcinków 1 i 2.
 • Wprowadzanie uwag ZDiZ w Gdyni do Projektu Budowlanego odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad liniami rozgraniczającymi Inwestycji dla odcinka 2.
 • Przekazano uaktualnione rozwiązanie dla zapewnienia funkcjonalności odcinka 1
 • z uwzględnionymi, wszystkimi uwagami Inżyniera i Zamawiającego.
 • Wprowadzano poprawki na drodze DL-4_1 (WD-72).
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 i 2.
 • Uzyskano zatwierdzenie linii rozgraniczających dla odcinka 2.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Przekazano Zamawiającemu wynik weryfikacji zestawień nieruchomości zajmowanych pod inwestycje.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem po uwagach Zamawiającego i Inżyniera.
 • Prowadzono prace nad rozwiązaniem dla zapewnienia funkcjonalności odcinka 1 po uwagach Inżyniera.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty mostowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Odcinek 1:

 • Opracowywano rysunki konstrukcyjne podpór.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Budowlanym. Analiza rozwiązań pod obiektem WS-102 (usunięcie kolizji)
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Opracowywano rysunki konstrukcyjne podpór.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty branżowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2.
 • Prowadzono prace nad projektem oświetlenia skrzyżowania węzła Dąbrowa.
 • Analiza uwag od Burmistrza Gminy Żukowo do rozwiązań Projektu Budowlanego.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem uzgodnień Projektu Budowlanego dla odcinka 2.

 

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (prowadzenie kanału technologicznego wzdłuż Trasy Chwaszczyńskiej i w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack).
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.

 

Branża sanitarna:

 • Analiza uwag Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 • Aktualizacja kanalizacji deszczowej po zmianach lokalizacji wpustów deszczowych na terenie Gdyni.
 • Analiza lokalizacji ciepłociągu przy zbiorniku w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniem uzgodnień Projektu Budowlanego dla odcinka 2, w tym wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie do ZDiZ Gdynia.

 

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.

 

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace nad zestawieniem wzmocnień podłoża gruntowego dla odcinka 2

(lokalizacja, powierzchnia, miąższość, parametry gruntów i poziomy wody gruntowej).

 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.

 

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (rozbiórki budynków).
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego i  Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 1 oraz przygotowywano stanowisko Projektanta odnośnie wniesionych uwag.

 

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo:

- prace zakończone

- oczekiwanie na wprowadzenie do bazy i wydanie Mapy do celów projektowych

 1. PODGiK Kartuzy:

- prace zakończone

- zgłoszenie Mapy do celów projektowych w zakresie działki  998/12 i 998/22 celem uzupełnienia aktualności mapy (ZUDP)

 1. PODGiK Gdynia:

- kompletowanie dokumentacji technicznej Mapy do celów projektowych w poszerzonych zakresach

 

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 :
- prace zakończone,
- pozyskano klauzule dla 4 obrębów,
- oczekiwanie na wydanie przez PODGiK Wejherowo map dla 3 ostatnich obrębów,

Odcinek 2 :
-  prace terenowe i kameralne,

- przeprowadzenie okazań w terenie,

- kompletowanie dokumentacji technicznej,

- przygotowanie zestawień stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRiD

- prace kameralne: przygotowywanie dokumentacji technicznej do złożenia w MODGiK Gdynia

Geologia:

 • Opracowywano Dokumentację hydrogeologiczną dla odcinka 1 i 2.
 • Opracowano i przekazano Dokumentację z badań podłoża gruntowego dla odcinka 2.
 • Opracowywano i przekazano do weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego Dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską dla odcinka 1 i 2.
 • Prace zakończono

 

Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z usunięciem kolizji projektowanej zieleni z projektowanym uzbrojeniem na odcinku 2.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 2.
 • Wystąpiono z wnioskiem ZRID dla odcinka 2.
 • Wprowadzano poprawki do Raportu Oddziaływania na Środowiskowo i przekazano wersję nr 3 do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
 • Wystąpiono o uzgodnienie projektu zieleni do ZDiZ Gdynia w celu uzgodnienia Projektu Budowlanego odcinka 2.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl