Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

tydz 12

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA.
Na odcinku 2 w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na uzgodnienie zmian w PW KS przez ZDiZ oraz przygotowanie Projektów Powykonawczych. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót:

Branża drogowa:

Odcinek 1:

Humusowanie - roboty uzupełniające

Odcinek 2:

Węzły:

W WK L3 Obrukowanie przepustu, Umocnienie rowu typ III, Ściek skarpowy

W WK L4 Umocnienie rowu typ III, Ściek skarpowy

Trasa Chwaszczyńska:

4+600-4+800 P Umocnienie pasa technologicznego

3+700 L Obrukowanie przepustu

Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:

DZ 2+260L Układanie bruku z kostki granitowej 15x17 cm

DD 0+965P_TK WM C1,5/2 gr. 31 cm, Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm

Nowowiczlińska I Humusowanie

ul. Nowa Rdestowa:

1+400-2+200 Umocnienie poboczy z kruszywa

Branża mostowa:

Odc. 1:

ES-77 obrukowania kostką granitową

Odc. 2: 

WD-93 roboty brukarskie z umocnieniami rowów 

WD-95 roboty brukarskie z umocnieniami rowów 

KD-99 roboty brukarskie z umocnieniami rowów 

Branża sanitarna:

Odcinek 2:

sieć kanalizacji sanitarnej Ks-4 - montaż skrzynek zasuw wraz z montażem słupków z tabliczkami

ul. Chwaszczyńska  sieć kanalizacji deszczowej - przygotowanie do odbioru technicznego

ul. Chwaszczyńska sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1 - montaż włazów

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl