Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

tydz 15

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA.
Na odcinku 2 w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na uzgodnienie zmian w PW KS przez ZDiZ oraz przygotowanie Projektów Powykonawczych. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót:

Branża drogowa:

Odcinek 1:

Humusowanie - roboty uzupełniające

Odcinek 2:

Węzły:

W WK L5 Ściek skarpowy

W WK L6 Umocnienie rowu typ III

Trasa Chwaszczyńska:

0+835 Obrukowanie przepustu

Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:

Nowowiczlińska II Krawężnik betonowy gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, Obrzeże gr. 8 cm

ul. Nowa Rdestowa:

0+000-0+600 Humusowanie gr. 15 cm

ZOT:

ZRP nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, Obrzeże gr. 8 cm, Ściek skarpowy, Umocnienie rowu typ III

Branża mostowa:

Odc. 1:

fugowanie kostki granitowej ES-77

Odc. 2: 

fugowanie kostki granitowej   WD-100, WS-104, WS-105 

fugowanie kostki granitowej   PZD-90

Branża sanitarna:

Odcinek 1:

HYDROFORNIA budowa placu hydroforni, Montaż pływaków, kominów, zaworów zwrotnych / filtrów w zbiornikach ret.

Odcinek 2:

ul. Chwaszczyńska (rejon Chwaszczyńska 190 - WEBER) sieć kanalizacji deszczowej  - montaż zwieńczeń studni i wpustów

ul Oliwkowa sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1 - regulacja zwieńczeń studni i wpustów

ul. Nowowiczlińska sieć kanalizacji deszczowej  - istniejące urządzenia - regulacja zwieńczeń studni i wpustów

ul. Chwaszczyńska sieć kanalizacji deszczowej- istniejące urządzenia - montaż zwieńczeń studni 

ul. Nowadestowa, Rdestowa, Nowowiczlińska, Chwaszczyńska sieć wodociągowa - kolizje - Montaż skrzynek zasuw i skrzynek hydrantów wraz z montażem słupków z tabliczkami 

CPJ-2, Węgierska sieć wodociągowa - kolizje- Montaż skrzynek zasuw i skrzynek hydrantów wraz z montażem słupków z tabliczkami

Branża melioracyjna:

Odcinek 1:

Zagórska Struga przygotowanie do odbioru

Odcinek 2:

Struga Chwaszczyńska zabruki kanalizacji deszczowej

Ogrodzenia:

Odc. 1:

rejon obiektu MS-81 uzupełnienie ogrodzenia

Odc. 2:

rejon zbiorników montaż bram, uzupełnienie ogrodzenia

Zieleń drogowa:

Odcinek 2:

nasadzenia drzew liściastych, nasadzenia krzewów iglastych, strefy ekotonowe

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl