Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

tydz 16

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA.
Na odcinku 2 w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na uzgodnienie zmian w PW KS przez ZDiZ oraz przygotowanie Projektów Powykonawczych. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót:

Branża drogowa:

Odcinek 1:

Humusowanie - roboty uzupełniające

Odcinek 2:

Węzły:

Węzeł Chwaszczyno Humusowanie

Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:

Nowowiczlińska II Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17

DD0+965P Umocnienie rowu typ III

Rdestowa-Krzemowa Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm, Nasyp

ul. Nowa Rdestowa:

0+000-0+600 Humusowanie gr. 15 cm

Branża mostowa:

Odc. 1:

fugowanie kostki granitowej PP-84, PP-88, WD-82, WD-78, WD-75

antykorozje betonów 

Odc. 2: 

fugowanie kostki granitowej WD-93, WD-100 WD-101, WD-103 

antykorozje betonów 

Branża sanitarna:

Odcinek 1:

HYDROFORNIA budowa placu hydroforni, Montaż instalacji hydraulicznych

Odcinek 2:

CPJ-2 sieć kanalizacji deszczowej  - kanał KD-76 - montaż zwieńczeń studni 

ul. Źródło Marii sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-80 - montaż zwieńczeń studni sieć kanalizacji deszczowej - kanał KD-79 - montaż zwieńczeń studni 

ul. Chwaszczyńska - wjazd do Klimawent sieć kanalizacji deszczowej - montaż zwieńczeń studni 

ul. Chwaszczyńska sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1 - montaż zwieńczeń studni 

ul. Nowardestowa, Rdestowa, Nowowiczlińska, Chwaszczyńska sieć wodociągowa - kolizje - Montaż skrzynek zasuw i skrzynek hydrantów wraz z montażem słupków z tabliczkami 

Branża melioracyjna:

Odcinek 1:

Zagórska Struga przygotowanie do odbioru

Odcinek 2:

Struga Chwaszczyńska zabruki kanalizacji deszczowej

Zieleń drogowa:

Odcinek 2:

nasadzenia drzew liściastych i iglastych, nasadzenia krzewów liściastych i iglastych, strefy ekotonowe

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl