Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

tydzień 13

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA.
Na odcinku 2 w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na uzgodnienie zmian w PW KS przez ZDiZ oraz przygotowanie Projektów Powykonawczych. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót:

Branża drogowa:

Odcinek 1:

Humusowanie - roboty uzupełniające

Odcinek 2:

Węzły:

W CHW L2/W CHW L6 Humusowanie terenu płaskiego

W CHW L2 Przepusty

W WK L3 Umocnienie rowu typ III

W WK L5 Podbudowa z kruszywa gr. 30 cm

W WK L4 Umocnienie rowu typ III

Trasa Kielnieńska:

0+835 P Przepusty

Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:

DD 0+965P_TK Przepusty Obrukowanie przepustu

Łącznik DK-20 Profilowanie rowu

Nowowiczlińska II Krawężnik betonowy gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, Obrzeże gr. 8 cm

ul. Nowa Rdestowa:

1+400-2+200 Umocnienie poboczy z kruszywa

Branża mostowa:

Odc. 1:

fugowanie kostki granitowej MS-81

Odc. 2: 

KD-99 roboty brukarskie z umocnieniami rowów 

WD-101 umocnienia rowów 

Branża sanitarna:

Odcinek 1:

HYDROFORNIA montaż rur ochronnych (automatyka zbiorników + zasilanie hydroforni)

Odcinek 2:

sieć kanalizacji sanitarnej Ks-4 - montaż skrzynek zasuw wraz z montażem słupków z tabliczkami

ul. Chwaszczyńska  sieć kanalizacji deszczowej - przygotowanie do odbioru technicznego

ul. Chwaszczyńska sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1 - montaż włazów

Branża melioracyjna:

Odcinek 1:

Zagórska Struga przygotowanie do odbioru

Odcinek 2:

Struga Chwaszczyńska zabruki kanalizacji deszczowej

Zieleń drogowa:

Odcinek 2:

Węzeł Chwaszczyno nasadzenia drzew liściastych, nasadzenia drzew iglastych, nasadzenia krzewów liściastych, nasadzenia krzewów iglastych

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl