Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 14

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na obu odcinkach trwały prace nad KNA.
Na odcinku 2 w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na uzgodnienie zmian w PW KS przez ZDiZ oraz przygotowanie Projektów Powykonawczych. 
Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  prowadzono prace nad KNA
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  -  prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót:

Branża drogowa:

Odcinek 1:

Humusowanie - roboty uzupełniające

Odcinek 2:

Węzły:

W WK L3N Obrukowanie przepustu

W WK L4 Umocnienie rowu typ III

Trasa Chwaszczyńska:

4+233 Obrukowanie przepustu

4+477,3 Obrukowanie przepustu

4+536 Obrukowanie przepustu

Drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:

Nowowiczlińska II Krawężnik betonowy gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, Obrzeże gr. 8 cm, Wup gr. 25 cm, WM gr. 20 cm, Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm, Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm, Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm

ul. Chwaszczyńska Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm

ul. Nowa Rdestowa:

0+900-1+700 Humusowanie gr. 15 cm

ZOT:

ZRP nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, Obrzeże gr. 8 cm, Obrukowanie przepustu

Branża mostowa:

Odc. 1:

fugowanie kostki granitowej ES-77

Odc. 2: 

fugowanie kostki granitowej PZD-90 ,WD-95, WS-102,

Branża sanitarna:

Odcinek 1:

HYDROFORNIA budowa placu hydroforni

Odcinek 2:

ul. Chwaszczyńska sieć kanalizacji sanitarnej PKS-1 - montaż włazów

ul. Nowa Rdestowa, Rdestowa, Nowowiczlińska, Chwasczyńska sieć wodociągowa - kolizje - Montaż skrzynek zasuw i skrzynek hydrantów wraz z montażem słupków z tablicznakimi 

ul Oliwkowa sieć kanalizacji deszczowej - istniejące urządzenia - regulacja zwieńczeń studni i wpustów

ul. Nowowiczlińska sieć kanalizacji deszczowej  istniejące urządzenia - regulacja zwieńczeń studni i wpustów

ul. Starochwaszczyńska sieć kanalizacji deszczowej w zakresie ZDiZ kanał KD-76 - montaż zwieńczeń studni i wpustów

ul. Nowowiczlińska sieć kanalizacji sanitarna - istniejące urządzenia - regulacja zwieńczeń studni 

ul. Nowowiczlińska sieć wodociągowa PW-15 - montaż skrzynek zasuw i HP

ul. Starochwaszczyńska sieć wodociągowa PW-1 - kolizje - regulacja zwieńczeń studni 

rejon TESCO sieć wodociągowa PW-17 montaż skrzynek zasuw i HP

Branża melioracyjna:

Odcinek 1:

Zagórska Struga przygotowanie do odbioru

Odcinek 2:

Struga Chwaszczyńska zabruki kanalizacji deszczowej

Ogrodzenia:

Odc. 1:

rejon obiektu MS-81 uzupełnienie ogrodzenia

Odc. 2:

rejon zbiorników montaż bram, uzupełnienie ogrodzenia

Zieleń drogowa:

Odcinek 2:

nasadzenia drzew liściastych, nasadzenia drzew iglastych, nasadzenia krzewów liściastych, nasadzenia krzewów iglastych, strefy ekotonowe

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl