Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 22

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzenie prac związanych z KNA.

Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace związane z KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej - opracowanie rysunków studzienek Dn2500 z odsadzkami. Trwają obliczenia rur kamionkowych dla kanalizacji sanitarnej. Opracowanie rozwiązania zbiornika bezodpływowego na działce nr 37/2. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym zasilania i oświetlenia

Branża teletechniczna – Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego .

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  prowadzenie prac nad PW

Branża architektoniczna  - Prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - wykonywanie badań po odblokowaniu egzekucyjnym działek.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Dokumentacja PW 01R szata roślinna odc. 2 została przekazana do BOM i do ZDiZ w Gdyni w celu zaopiniowania. Przekazanie Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2 tom IX/2 Szata roślinna R01R do weryfikacji i zatwierdzenia

OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty - prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu ( w okolicach Szemuda,  ul.Odysa (Kamień),  ul.Słowackiego (Kamień), ul.Agresowa (Kamień), ul.Stefanowskiego (Koleczkowo), ul.Zacisze (Bojano), ul. Nr 151016G (Dobrzewino), ul.Dworskiej (Dobrzewino). Trwały prace przy odhumusowaniu terenu na MOP Kamień (str. południowa). Kontynuowano prace ziemne przy w. Koleczkowo. Na odcinku 2 -  prace ziemne polegające na odhumusowaniu, wykonywaniu nasypów, wykopów oraz wymianie gruntu w ciągu Trasy Chwaszczyńskiej oraz Trasy Kielnieńskiej, ZOT. Kontynuowano prace ziemne przy węźle Chwaszczyno oraz Wielki Kack. Przy ul. Nowej Rdestowej kontynuowano prace przy odhumusowaniu terenu.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - trwało betonowanie fundamentu P1

WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud)   - trwało zbrojenie i deskowanie korpusu P3 wraz z betonowaniem

PZGd -73 (2+190) (ul.Długa, Kamień)      –  trwało zbrojenie i deskowanie segmentu podpory P1; zbrojenie i deskowanie segmentu podpory P3; betonowanie segmentu 1 i 4 podpory P3

ES-77(km 5+080) (ul.Kwiatowa, Kamień)   – trwało zbrojenie i deskowanie korpusów P1i P4; betonowanie korpusu podpory P1P.

WD-78 ( km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) – trwało betonowanie korpusu P1; zbrojenie i deskowanie korpusu P3.

MS-81 (7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) – wykonano wykop P2 P3; wbijano ścianki szczelne P3 i P4.

WD-82 (km 8+412) ( węzeł Koleczkowo – ul.Andersa)   –  trwało zbrojenie skrzydła P1.1 oraz P1.2

W zakresie przejścia ekologicznego PZŁ-59 wykonywano montaż przepustu ; PZŁ-60 - montaż belek i materaca

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-93 (Tr.K km 1+285) – wbijano pale prefabrykowane podpora P3

WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – wykonano pale testowe podpora P1 P2

WD-100 (km 4+173) – trwało rozszalowanie korpusu P3

WD-101 (km 4+500) – wykonywano szalowanie korpusu P4

WS-102 (km 320+425) –  trwało rozszalowanie korpusu P3 ZRP

WD-103 (km 320+671) – trwało szalowanie wraz z betonowaniem filara P3; szalowanie wraz z betonowaniem korpusu P1

WS-104 (km 319+724 ZOT) – trwało szalowanie i zbrojenie skrzydła P1 ZRL ; szalowanie, zbrojenie wraz z betonowaniem P3 ZRL korpus

WS-105 (km 320+269 ZOT) – trwało szalowanie korpusu P1

Obiekt WD-93 znajduje przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy

Branża sanitarna - na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach wodociągowych ora zbiornikach retencyjnych - ul.Kwiatowa, Kamień, ul.Słowackiego, Kamień, w okolicach ul.Polnej, Koleczkowo; ul.Wołoszyna, Bojano. Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640 – ul.Nowa Rdestowa, Gdynia) oraz  PW-15 (km 2+223 – Rdestowa-Krzemowa, Gdynia). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-1 - PSC-4.  Dodatkowo, prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Branża elektroenergetyczna –na odcinku 1 układano kable na kolizjach 27, 28, 29nn. Na odcinku 2 trwało układanie kabli na kolizjach 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN.

Branża teletechniczna –na odcinku 2 trwała przebudowa sieci teletechnicznych Netia i Orange (przy ul. Rdestowa)

Branża melioracyjna -  na odcinku 1 trwały pracy przy wykonaniu rowu w km 12+700; wykonano przepust melioracyjny pod Trasą Główną w km 12+327

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy  

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl