Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 28

Postęp w zakresie poszczególnych branż:

Branża drogowa:

Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.

Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.m Prowadzono prace związane z Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Projekt Stałej Organizacji Ruchu wysłano przygotowane materiały do zarządców dróg i do Policji w celu wydania opinii. Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.

Odniesiono się do uwag Zamawiającego dla odcinka 1. Trwa wprowadzanie korekt.

Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa :

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace nad przygotowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad KEP

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack, oraz przygotowywano przedmiary mostowe do PW obiektów na węźle W. Kack.
 • Prowadzono prace nad KEP

Branża elektroenergetyczna:

ODCINEK 1

 • Przekazano do weryfikacji przez Inżyniera projekty wykonawcze przebudów kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1),
 • Prace nad projektem wykonawczym - projekty oświetlenia drogowego (tomy IV/2),
 • Uzgodnienia w zakresie projektu wykonawczego przebudowy linii WN-110kV,

ODCINEK 2

 • Prace nad projektem wykonawczym ostatniego tomu (IV/1C),
 • Zmiany w projekcie wykonawczym oświetlenia drogowego (tomy IV/2), dostosowanie do rozwiązań branży mostowej
 • Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego (tomy IV/3)

Branża teletechniczna:

Odcinek 1

 • Uzyskano uzgodnienie PW od Orange (tom V/1J)
 • Uzgodnienia w zakresie przebudowy linii światłowodowej podwieszonej na przebudowywanej linii WN-110kV, zdaniem projektanta zbędne żądanie Właściciela przebudowy całego odcinka sekcji światłowodu zamiast ściągnięcia kilkudziesięciu centymetrów ze skrzyni najbliższego zapasu dla skompensowania różnicy długości wynikającej z podwyższenia słupów

Odcinek 2

 • Prace nad  wstępną wersją PW usunięcia kolizji operatora Orange do weryfikacji do Wykonawcy (tom V/1J);
 • Aktualizowanie PW usunięcia kolizji UPC w związku z otrzymanymi od operatora wytycznymi (tom V/1D)
 • Prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci Tristar Miejskiej Sieci Szkieletowej i sieci WZKiOL (tom V/3)

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Trwają prace nad uzgodnieniem projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem.
 • Przekazano projekt przebudowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PSG po uwzględnieniu uwagi IK.
 • Przekazano projekt przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej gminę Szemud po wprowadzaniu uwag gestora sieci oraz projekty na MOP.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, wprowadzane są uwagi gestora sieci

ODCINEK 2

 • Prace nad projektem wykonawczym na wodociągi i kanalizację sanitarną dla PEWIK do weryfikacji.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej i przebudowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PSG.
 • Uzyskano uzgodnienie OPEC dla budowy armatury na sieci ciepłowniczej na zgłoszenie.
 • Zgłoszono projekt budowy armatury na sieci ciepłowniczej do UM w Gdyni.

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzano poprawki po uwagach Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1,
 • Uzyskano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.

Branża geotechniczna:

Odcinek 1:

 • Przygotowywanie rewizji 01 PW (w nawiązaniu do przekazanych odpowiedzi na uwagi przekazane do IK)
 • Opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2 (podwykonawca POAQUA)
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10

Odcinek 2:

 • Omówiono uwagi do PW  - TOM 10/1 po przeglądzie GW
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – kompletowanie dokumentacji,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono.

Odcinek 2 -prace zakończono.

Geologia - prace zakończono.

 

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

  • Odc. 1 i 2 przekazano projekt zieleni po uwzględnieniu uwag Wykonawcy do Inżyniera.
  • Odc. 2 Przekazano projekt zieleni do uzgodnienia do ZDiZ oraz do Biura Ogrodnika Miasta - sprawdzenie ilości.

  Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

  • Prowadzono inwentaryzacje budynków i dróg.
  • Przygotowanie placu składowego w miejscowości Bojano. Odhumusowanie i budowa drogi dojazdowej. Montaż wagi.

  ZAMAWIAJĄCY
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
  Oddział w Gdańsku

  www.gddkia.gov.pl

  INŻYNIER KONTRAKTU
  Egis Poland Sp. z o.o.
  Warszawa

  www.egis-poland.com

  WYKONAWCA
  Polaqua Sp. z o.o.
  Piaseczno

  polaqua.pl