Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

26/07/2021 r.

Tydzień 29

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i towarzyszących

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego i Inżyniera dla Odcinka 1. Trwa wprowadzanie korekt.
 • Odbyło się spotkanie z Zamawiającym i Inżynierem w sprawie uwag do DDGI oraz określenia strefy aktywnej.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Odc.1 i 2 – prace nad KEP.
 • Odc.2 – prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack.

Branża elektroenergetyczna:

 Odcinek 1:

 • Otrzymano uwagi Inżyniera do tomu IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV. Projektant analizuje je celem zajęcia pisemnego stanowiska.
 • Otrzymano pismo od Inwestora o brak dodatkowych uwag do tomu IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV. Projektant analizuje poprzednio uzyskane uwagi celem zajęcia pisemnego stanowiska.

Odcinek 2:

 • Zakończono pracę nad tomem IV/1C i przygotowano do weryfikacji przez Inżyniera
 • Prace nad projektem wykonawczym oświetlenia drogowego (tomy IV/2)
 • Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego (tomy IV/3)-
 • Otrzymano uwagi Inżyniera do tomów IV/4 Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz z kablami trakcyjnymi, IV/5A Podstacja prostownikowa T1 i . IV/5A Podstacja prostownikowa T2. Projektant przeanalizował uwagi i zajął pisemne stanowisko.
 • Wprowadzenie uwag weryfikatora dot. TOM IV – Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz z kablami trakcyjnymi.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • Uzyskano uzgodnienie projektu wykonawczego od Orange (tom V/1J)
 • Otrzymano uwagi Inwestora do tomu V/1b Przebudowa sieci teletechnicznych Orange. Projektant analizuje je celem zajęcia pisemnego stanowiska.

Odcinek 2:

 • Prace nad projektem wykonawczym kolizji sieci UPC w związku z otrzymanymi od operatora wytycznymi (tom V/1D)
 • Prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci Tristar Miejskiej Sieci Szkieletowej i sieci WZKiOL (tom V/3)

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Uzyskano uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia z GazSystem. Zakończono prace nad projektem przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia.
 • Przekazano projekt przebudowy wodociągów gminy Szemud po wprowadzaniu uwag gestora do uzgodnienia.
 • Zakończono prace nad projektem przebudowy kanalizacji sanitarnej gminy Szemud oraz projekty na MOP uwag gestora sieci.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, wprowadzane są uwagi gestora sieci, oczekujemy na odpowiedź w sprawie warunków systemu monitoringu dla stacji od GPK Szemud i odnośnie dostawcy zestawu.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.

Branża melioracyjna:

 • Wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna:

Odcinek 1:

 • Przygotowywanie rewizji 01 PW (w nawiązaniu do przekazanych odpowiedzi na uwagi przekazane do IK oraz omówienie uwag z IK)
 • Opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10/3

Odcinek 2 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – kompletowanie dokumentacji,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono.

Odcinek 2 - prace zakończono.

 

Geologia - prace zakończono.
 

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni:

 • Odc. 1 i 2 przekazano projekt zieleni do Inżyniera.
 • Prace projektowe zakończone. Oczekiwanie na uzgodnienie proj. zieleni z ZDiZ oraz z Ogrodnikiem Miejskim w Gdyni.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków.
 • Przygotowanie placu składowego w miejscowości Bojano. Odhumusowanie i budowa drogi dojazdowej.
 • Transport kruszywa.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl