Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 32

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego i Inżyniera dla Odcinka 1. Trwa wprowadzanie korekt.
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych

 • Odc.1 wprowadzanie uwag uzgodnionych z Zamawiającym i NI.
 • Odc.2 – prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • Został złożony do uzgodnień projekt WN tom IV/1
 • Analiza oraz odpowiedź na uwagi dotyczące projektów wykonawczych Tom IV/1, IV/2a, IV/2b. IV/3a, VI/3c
 • Praca nad projektem wykonawczym Tom IV_2b
 • Wystąpiono do PKT o uzgodnienie PW tom IV/7

Odcinek 2:

 • Analiza oraz odpowiedź na uwagi dotyczące projektów wykonawczych Tom IV/1,
 • Przegląd projektu budowlanego Tom IV/4
 • Prace nad projektem wykonawczym tom IV/1, IV/6
 • Wystąpiono do WZKiOL o uzgodnienie PW tom V/3

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • Prace nad projektem wykonawczym Tom V/1 i IV/2

Odcinek 2:

 • Uzyskano uzgodnienie PW od operatora UPC
 • Uzyskano uzgodnienie PW od operatora Polkomtel
 • Uzyskano uzgodnienie PW od operatora Vectra
 • Przekazano PW przebudowy sieci Exatel do zatwierdzenia do Inżyniera
 • Przekazano PW przebudowy sieci Limes do zatwierdzenia do Inżyniera
 • Przekazano PW przebudowy sieci UPC do zatwierdzenia do Inżyniera
 • Prace nad projektem wykonawczym Tom V/3

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Opracowywano projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.
 • Prowadzano pracę nad projektem kanalizacji sanitarnej na MOP i projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.

ODCINEK 2

 • Wprowadzano uwagi przekazane przez Wykonawcę do projektu kanalizacji sanitarnej dla PEWiK Gdynia.
 • Opracowywano dodatkowe rysunki szczegółowe dla kanalizacji deszczowej.
 • Opracowywano projekt wykonawczy budowy sieci ciepłowniczej.
 • Analizowano i wprowadzano uwagi przekazane przez Wykonawcę do projektu przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.

Branża melioracyjna - wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna:

Odc.1 - Wprowadzenie do PW dla wariantowej budowy nasypów (z gruntów spoistych stabilizowanych lub niespoistych zbrojonych)

Odc.1 - Weryfikacja i wymiana uwag do projektów Keller – TOM 10/3

Odc.1 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2

Odc.2 - Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK

Odc.2 - Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2 

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,

PODGiK Kartuzy – prace zakończono

MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

Odcinek 1 - prace zakończono.

Odcinek 2 - prace zakończono.

Geologia - prace zakończono.
 

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - pisemne odniesienie się do uwag Zamawiającego i Inżyniera dla odcinka 1 i 2.

  Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie - Prowadzono inwentaryzacje budynków.

  ZAMAWIAJĄCY
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
  Oddział w Gdańsku

  www.gddkia.gov.pl

  INŻYNIER KONTRAKTU
  Egis Poland Sp. z o.o.
  Warszawa

  www.egis-poland.com

  WYKONAWCA
  Polaqua Sp. z o.o.
  Piaseczno

  polaqua.pl