Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 33

Branża drogowa:

 • Przekazano Projekt Wykonawczy dla odcinka 2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera..
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • Odc.1 wprowadzanie uwag uzgodnionych z Zamawiającym i NI.
 • Odc.2 – wprowadzanie uwag uzgodnionych z Zamawiającym i NI (węzeł W. Kack), prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - Omówienie uwag na spotkaniu z Inżynierem. Wprowadzanie korekt wypracowanych na spotkaniu.
 • Tom IV/2 Oświetlenie drogowe - Omówienie uwag na spotkaniu z Inżynierem. Wprowadzanie korekt wypracowanych na spotkaniu.
 • TOM IV/3 Zasilanie elektroenergetyczne - Omówienie uwag na spotkaniu z Inżynierem. Wprowadzanie korekt wypracowanych na spotkaniu.

Odcinek 2:

 • TOM IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - otrzymano uwagi do PW od Energa Operator, trwa ich weryfikacja oraz wprowadzanie korekt do dokumentacji
 • Tom IV/2 Oświetlenie drogowe - Opracowywanie projektu „Oświetlenie własność ZDiZ”
 • TOM IV/4 Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz kablami trakcyjnymi - Drukowanie projektu PW dla Inżyniera.
 • TOM IV/6F Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej – Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednostki gaśniczo ratunkowej przy ulicy Krzemowej w Gdyni, w sprawie zaprojektowania sygnalizacji świetlnej wyjazdu z jednostki.

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • TOM V/1A i  TOM V/1B  Przebudowy sieci telekomunikacyjnych – Przekazano do weryfikacji do Inżyniera

Odcinek 2:

 • TOM V/1 Przebudowy sieci telekomunikacyjnych - Uzyskano uzgodnienie PW od operatora NETPOL, przekazano do operatora: PW przebudowy sieci T-Mobile,  PW przebudowy sieci Netia i PW przebudowy sieci Orange
 • TOM V/3B Przebudowa Miejskiej Sieci Szkieletowej - Wprowadzanie korekty do dokumentacji i wydrukowano PW dla uzgodnienia przez Operatora

Branża sanitarna:

ODCINEK 1

 • Przygotowano korektę projektu przebudowy gazociągów średniego ciśnienia przez do przekazania do IK.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy kanalizacji sanitarnej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym kanalizacji sanitarnej na MOP.

ODCINEK 2

 • Trwa wprowadzanie uwag wykonawcy do projektu wykonawczego na wodociągi dla PEWIK.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym kanalizacji sanitarnej dla PEWiK Gdynia.
 • Opracowanie dodatkowych rysunków szczegółowych dla kanalizacji deszczowej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.

Branża melioracyjna wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna:

Odc.1:

 • Weryfikacja i wymiana uwag do projektu geotechnicznego – TOM 10/3
 •  Przekazanie tomu 10/1 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.
 •  Przekazanie tomu 10/2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

Odc.2:

 • TOM 10/1 - Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK
 • Przekazanie tomu 10/2 do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD:

 • Odcinek 1 - prace zakończono.
 • Odcinek 2 - prace zakończono.

Geologia - prace zakończono.
 

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni - wprowadzanie zmian do projektu, wynikających z uwag, które zgodnie z pismem mają zostać uwzględnione dla odcinka 1 i 2.

  Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

  • Prowadzono inwentaryzacje budynków.
  • Prowadzono transport kruszyw.

  ZAMAWIAJĄCY
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
  Oddział w Gdańsku

  www.gddkia.gov.pl

  INŻYNIER KONTRAKTU
  Egis Poland Sp. z o.o.
  Warszawa

  www.egis-poland.com

  WYKONAWCA
  Polaqua Sp. z o.o.
  Piaseczno

  polaqua.pl