Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 38

Branża drogowa:

 • Trwa wprowadzanie korekt na odcinku 1 i 2 po uwagach Zamawiającego i Inżyniera..
 • Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • wprowadzano korekty do projektu wykonawczego Tom IV_1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN i SN

Odcinek 2:

 • wykonano dodatkową inwentaryzację na terenie GPZ Wielki Kack w zakresie wprowadzenia kabli SN na pola rozdzielnicy stacyjnej SN
 • wprowadzano korekty do dokumentacji przebudów kolizji elektroenergetycznych na podstawie uwag Energa Operator
 • trwały prace nad projektem wykonawczym Tom IV_2a Oświetlenie drogowe - GDDKiA

Branża teletechniczna:

Odcinek 1:

 • uzyskano uzgodnienie PW przebudów kolizji teletechnicznych tom V/1b i V/1a przez Inżyniera.

Odcinek 2:

 • Trwały prace nad projektem Tom V/3A Przebudowa sieci TRISTAR.

Branża sanitarna:

Odcinek 1:

 • Analizowano uwagi IK do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – zbiorniki retencyjne.
 • Analizowano uwagi Zamawiającego do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – zbiorniki retencyjne, przesłanie skorygowanej dokumentacji do zatwierdzenia przez IK.
 • W toku jest uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej przez gminę Szemud.

Odcinek 2:

 • Prace nad  projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Prace nad  projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej – ulepszenia i przebudowy.
 • Prace nad  projektem wykonawczym przebudowy sieci gazowej n/c i ś/c.

Branża melioracyjna:

 • Przekazanie PW Inżynierowi i Zamawiającemu – 29.08.2019.

Branża geotechniczna:

 • Przeanalizowano przesłane uwagi do PW branży geotechnicznej dla odcinka 1 (Tom X/1), przesłano odpowiedź ze stanowiskiem projektanta.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branż.

Geodezja:

 • Prowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy.

Geologia - prace zakończono.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych

 • Odc.1 – zakończono prac nad PW obiektów WD-70 i WS-87, kontynuacja prac nad PW obiektu WD-78 i MS-81.
 • Odc.2 – kontynuacja prac nad PW obiektu WS-102, prace nad PW obiektów bez węzła W. Kack.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branży zieleni  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono transport kruszyw.
 • Przygotowanie placu pod wytwórnie betonu.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl