Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 8

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Dnia 18.02.2020 złożono dokumentację do Wydziału Inwestycji w mieście Gdynia w celu uzgodnienia PW branży drogowej.

Branża mostowa  - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. Na odcinku 2  -- 13.02.2020r. odbyło się spotkanie w UM Gdynia, omówiono uwagi do dokumentacji. Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. Przekazano do uzgodnienia, po uwagach PEWiK Gdynia, projektów budowy wodociągów - ulepszenia i projektów budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Branża elektroenergetyczna  - na obu odcinkach prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża teletechniczna – na obu odcinkach prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  trwa bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywaną korespondencję ZDP. Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania w biurze IK 

Branża architektoniczna  - przekazano PW do zatwierdzenia.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej i dróg dojazdowych TG (1+900 - 2+100), TG (7+050 - 7+250), TG (11+400 - 11+700), DD_11+390P (0+000 - 0+600), DD_6+140P (1+100 - 1+300), DD_3+830P (1+400 - 1+600).  Robiono nasyp w km TG (1+500 - 1+800), TG (2+500 - 2+600), TG (5+100 - 5+200), TG (5+300 - 5+400), TG (6+440 - 6+560), DD_3+830P, DD_6+140P (1+100 - 1+200)  oraz wykopy w km TG (1+300 - 1+400), DD_6+140P (1+000 - 1+100), DD_6+140P (0+620 - 0+700).

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Trasa Kielnieńska - 0+750 - 0+900,ZOT - WKL3(od km 0+600 do 0+900), WKL8, WKL 4.  Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L  oraz wykop w ciągu ZOT - WWK3 (km 0+100).  Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515 - 1+590 oraz  wykonano drogę technologiczną w km 0+860-1+400 . Kontynuowano prace przy  wycinkach drzew i krzewów (0+000 - 0+282, 0+000 - 0+440, 13+600 - 13+900, 1+100 - 1+600, 0+350 - 0+450) wraz z pracami porządkowymi po wycince (km 0+500, 1+600-1+722).

 Kontynuowano prace przy przeszukaniach saperskich oraz prowadzono roboty przygotowawcze przy placu otaczarni.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGD-73 (km 2+190)  - wykonano wykop pod platformę P1

ES-77(km 5+080) – wykonano próbne obciążenie statyczne platform P1, P3; wbijanie pali P4

WD-78 (6+148) – trwało zbrojenie ław fundamentowych P2 - P3; wykonano  próbne obciążenie pali podpory P1

WD-82 (km 8+412) – trwało zbrojenie fundamentu podpory P1, P2, P3; fundamentowanie podpory P3

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

KD-99 (km 3+716) – wykonano wykop pod fundament P3,  wlewano beton podkładowy pod fundament P3

Obiekt WS-102 (km 320+425) – wykonano wykop pod fundament P3 ZRP

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – dla podpory P1 ZRP i ZRL - trwało zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi ; wykonano wykop wraz z wymianą gruntu pod fundament (beton podkładowy) dla podpory P1 ZRP; podpora P3 – trwał montaż kleszczy spinających ściankę tymczasową i przygotowanie do stężenia ścianek.

WS-105 (km 320+269) – trwało stężanie ściągów spinających ścianki szczelne

WD-106 (321+127) – wykonywano zbrojenie fundamentu P3 + beton fundamentu

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-2 (km 1+397,9), PW-3 (km 3+467),  PW-8 (km 7+000),  PW-9 (8+301), PW-11 (km 11+106), PW-12 (km 11+109), PW-13 (km 12+685) oraz PW-14 (DD_11+390P km 1+644); Dodatkowo trwały prace nad usunieciem kolizji gazowych średniego ciśnienia – PG2 (km 11+107), PG-3 (11+408) oraz PG-4 (km 12+696)  . Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640).

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 19nn (km 5+340) oraz  3SN (km 3+300) polegające na przełączeniu i  montażu słupów. Na kolizji 1WN (km 13+550) wykonano montaż fundamentów. Na odcinku 2 na kolizji  58SN układano kabel.

Branż teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji M1 Orange

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl