Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 9

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

Branża mostowa  - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud; przygotowywano odpowiedzi na KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej.  W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz  sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.

Branża elektroenergetyczna  - na obu odcinkach prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.  

Branża teletechniczna – na obu odcinkach prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża melioracyjna  - Prace zakończono.

Branża geotechniczna  -  Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania w biurze IK 

Branża architektoniczna  - weryfikacja PW przez IK i Zamawiającego

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - Wykonanie odwiertów pod obiekt WD-91.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w ciągu Trasy Głównej i dróg dojazdowych TG (1+300 - 1+400), TG (1+900 - 2+100), TG (7+700 - 7+760), DD_3+830P.  Robiono nasyp w km TG (1+500 - 1+800), TG (1+900 - 2+100), TG (2+500 - 2+600), TG (5+100 - 5+300), TG (7+200 - 7+280), TG (11+700 - 12+300), DL_11+390P, DD_3+830P, DT3  oraz wykopy w km TG (1+400 - 1+500), TG (2+100 - 2+400), TG (5+300 - 5+400), TG (7+700 - 7+760), TG (11+700 - 12+300), strefa hotelowa na MOP Kamień, DL_11+390P, DD_3+830P, PZGd-73. Na odcinku TG (4+300 - 4+400) wykonywani wymianę gruntu.

Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Trasa Chwaszczyńska 1+300 - 1+500, Trasa Kielnieńska 0+750 - 0+900,ZOT - WKL3(od km 0+600 do 0+900), WKL8, WKL 4.  Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L oraz wykop w ciągu ZOT - WWK3 (km 0+100).  Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515 - 1+590. Kontynuowano prace przy  wycinkach drzew i krzewów (km 13+600 - 13+900, km 1+100 - 1+600, km 0+350 - 0+450) wraz z pracami porządkowymi po wycince (km 0+600 - 1+100).

 

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:

PZGD-73 (km 2+190)  - wykonywano wykop pod platformę P1

ES-77(km 5+080) – wykonano próbne obciążenie pali P3,P4; zabetonowano chudy beton P3, P4

WD-82 (km 8+412) – trwało betonowanie fundamentu P1 i P2

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:

WD-101 (km 4+501) - wykonano wykop pod fundament P4

Obiekt WS-102 (km 320+425) – wykonanie platformy pod palownicę; wykop pod fundament P3. Wykopanie pali testowych P3 ZRP

Obiekt WD-103 (km 320+671) - Wykonanie pali testowych P1 i P2

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) – Wymiana gruntu P1 ZRL wraz z betonem podkładowym dla P1 ZRL. Trwał montaż zbrojenia fundamentu P1 ZRP wraz z betonowanie fundamentu

WS-105 (km 320+269) – trwały prace ziemne -wykop

WD-106 (321+127) – wykonanie stężeń zabezpieczenia wykopu

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-2 (km 1+397,9), PW-3 (km 3+467). Dodatkowo trwały prace nad usunięciem kolizji gazowych średniego ciśnienia – PG-2 (km 11+107) oraz PG-3 (11+408) . Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640) oraz PW-15 (km 2+223)

Branża elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 18nn (km 4+700), 24nn(km 7+000);  2SN (km 3+200), 7SN (km 6+400) polegające na przełączeniu kolizji. Na kolizji WN-1 (km 13+550) oraz WN-2 wykonano montaż fundamentów

Na odcinku 2 na kolizji  58SN układano kabel.

Branż teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy usunięciu kolizji M1 Orange

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl