Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 04-2019

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Prace projektowe i Roboty drogowe:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (przekroje przepustów, schematy tyczenia, plany warstwicowe, plany sytuacyjne, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace nad Projektem Organizacji Ruchu.
 • Prowadzono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Przekazano Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem Zamawiającemu w celu zatwierdzenia.
 • Przekazano Zamawiającemu symulacje połączenia węzła Chwaszczyno z istniejącym układem drogowym.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty mostowe:

Odcinek 1 - Prowadzono prace nad PW ustrojów; Przekazano część 1 Projektu Wykonawczego obiektu WD-82 do weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

Odcinek 2 - Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack i konstrukcją stalową WD-100; Prowadzono prace nad PW podpór na węźle W. Kack i konstrukcją stalową KD-99.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

Prace projektowe i Roboty branżowe:

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad uzyskaniemuzgodnień Dokumentacji Projektowej dla odcinka 2 na terenie miasta Gdyni

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 (uszczegóławianie planów sytuacyjnych, przekrojów normalnych, przekrojów podłużnych).
 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 2.

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace związane z Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 na MOP Kamień.
 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym rozbiórek obiektów kubaturowych dla odcinka 1 i 2.

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo: MDCP Poszerzenie – prace zakończono
 2. PODGiK Kartuzy - prace zakończono
 3. MODGiK Gdynia - dokumentacja sprawdzona i przyjęta do zasobu

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 - prace zakończone

Odcinek 2 - dokumentacja techniczna w trakcie kontroli MODGiK Gdynia

 

Geologia - prace zakończono

Ochrona środowiska:

 • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla odcinka 1 i 2.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią dla odcinka 1 w celu weryfikacji przez Wykonawcę.
 • Przekazano Projekt Wykonawczy Szaty roślinnej dla odcinka 1 w celu weryfikacji przez Wykonawcę.

 

Tydzień 17

Tydzień 16

Tydzień 15

Tydzień 14

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl