Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Luty 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz ekranów akustycznych na odcinku 1 i 2. Ustosunkowywano się do uwag IK i KP do odcinka 2.

- 13.02.2020r. odbyło się spotkanie w UM Gdynia, omówiono uwagi do dokumentacji.

- dnia 18.02.2020 złożono dokumentację do Wydziału Inwestycji w mieście Gdynia w celu uzgodnienia PW branży drogowej.

 

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad PW stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.. Na odcinku 2 wprowadzano uwagi ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej. Przekazano poprawiony projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii do akceptacji ZDiZ. Przekazano uzupełniony projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej do uzgodnienia przez PEWiK – wersja papierowa.  W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK.

Branża elektroenergetyczna  - trwały pracę nad Projektem Wykonawczym oświetlenia drogowego

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym dla obu odcinków

 

Branża melioracyjna  - prace zakończono

Branża geotechniczna  -   wprowadzano zmiany/uzupełnienia do projektu w nawiązaniu do spotkania  w biurze IK oraz do polecenia IK nr 561 

 

Branża architektoniczna  - Uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace związane z analizą i wprowadzaniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano wycinkę drzew i krzewów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża; ustawiano warstwę mrozoochronną,  układano warstwę z przekruszu betonowego. Na odcinku 2 - w rejonie węzła Chwaszczyno kontynuowano prace przygotowawcze;  trwały prace nad przygotowaniem placu pod otaczarnie. Kontynuowano prace przy przeszukaniach  saperskich oraz wycince drzew i krzewów. W ciągu ZOT  wykonywano wjazdy tymczasowe. 

Branża mostowa - prowadzono prace związane z plantowaniem terenu pod platformy robocze/ wykonywaniu platform roboczych na obiekcie PZGd-73, ES-77, WD-78, WD-82, WD-88. Przy obiektach WD-100,WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106 trwały prace nad wbijaniem pali oraz wykonywaniu wykopów pod fundamenty.  na obiektach WD-100 i WD-101 wykonywano montaż zbrojenia fundamentów oraz filarów.

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-1 (km 0+316), PW-2 (km 1+397), PW-3 (km 3+467), PW-7 (km 5+182),  PW-9 ( km 8+300) oraz  PW-8 (km 7+000).  Dodatkowo powadzono prace przy kanalizacji sanitarnej - OKS 6 oraz PKS6a. Prowadzono roboty przy usunięciu kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia PG-2 oraz PG-4. Na odcinku 2 prowadzono pracę nad kolizją z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640) oraz PW-15 (km 4+300).

Branża elektroenergetyczna -  wykonywano przepięcia na kolizji 11nn, 18nn, 24nn, 32nn, SN2, SN7. Dodatkowo prowadzono roboty przy montażu fundamentów WN1 i WN2.

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad układaniem kabli i rur na kolizjach T-10, T-1.   Przy  ZOT trwały prace na kolizjami z kanalizacją Polkomtel, Orange, Netia i T-Mobile polegające na wykonaniu przewiertów i układaniu kanalizacji.

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych, murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji stanu zero dla odcinka 2, inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znależć w informacjach tygodniowych

Tydzień 9

Tydzień 8

Tydzień 7

Tydzień 6

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl