Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 05-2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Przygotowywanie i wysłanie odpowiedzi na wezwanie Ministra Rozwoju w sprawie korekty decyzji ZRID na odcinku 1. Prowadzono prace związane z KNA.

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91

Branża sanitarna  - na odcinku 1 przygotowywano materiały do odpowiedzi na pismo ministerstwa.; Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym oraz KNA. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) i sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Opracowywano rozwiązania obejścia działki 638 w Gdyni. Złożono do OPEC projektu obejścia działki 638 w Gdyni do uzgodnienia. W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór. Przekazano projekty wykonawcze do akceptacji przez IK; prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad PW

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad PW

Branża melioracyjna  - prace projektowa zakończono

Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono prace nad PW

Branża architektoniczna  -przygotowywano odpowiedzi na uwagi dotyczące budynku toalet na MOP

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace związane z analizą i wprowadzaniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów.

Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, ES-77, WD-78, MS-81, WD-82, PZŁ-58, PZŁ-59, PZŁ-60, PZM-83, PZM-85 oraz WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-2 (km 1+397), PW-6 (km 3+763), PW-7 (km 5+182),  PW-9 w km 8+300 oraz  PW-8 (km 7+000).  Dodatkowo prowadzono roboty na sieci gazowej średniego ciśnienia w km 10. Na odcinku 2 prowadzono pracę nad kolizją z siecią wodociągową PW-6 (km 1+590) oraz PW-15 (km 4+300). Prowadzono roboty przy usunieciu kolizji z siecią ciepłowniczą PSC-1 i PSC-2.

Branża elektroenergetyczna -  na odcinku 1 wykonano ukladanie kabli wraz z przełączeniem kolizji nr 27, 28, 29nn . Na odcinku 2 trwały prace polegające na ukłądaniu kabli na kolizjach 44SN 45SN 46SN 48SN 49SN 50SN; Przełączeno kolizję 1SN, 2SN, 3SN, 4SN, 5SN, 2nn, 3nn oraz 19Sn i 24nn

Branża teletechniczna - trwały prace nad przebudową sieci teletechnicznych Netia i Orange ul. Rdestowa-Krzemowa

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych, murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji stanu zero dla odcinka 2, inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znależć w informacjach tygodniowych

 

Tydzień 22

Tydzień 21

Tydzień 20

Tydzień 19

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl