Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Lipiec 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Przekazano projekt organizacji ruchu po uwzględnieniu uwag do zaopiniowania do ZDiZ w Gdyni. Ustosunkowano się do uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego branży drogowej dla odcinka 2. Prowadzono prace związane z KNA. Trwa uaktualnienie Projektu Wykonawczego branży drogowej na odcinku 1 i 2 uwzględniając Koncepcję SZR.

Branża mostowa  - prowadzono prace KNA

Branża sanitarna  - na odcinku 1 odbyło się monitorowanie ws uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud oraz spotkania ws: omówienia uwag do pisma w GPK Szemud; problemów z uzgodnieniami projektu stacji hydroforowej. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej oraz uzyskano uzgodnienie wymienionego projektu. Uzupełniono projekt KS dla PEWiK o wymagania materiałowe. Procedowano ZUPD na dodatkowe opracowania oraz przygotowywano nową wersję rewizji projektu wykonawczego likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej zakres ZDiZ do zatwierdzenia przez IK. Wprowadzono uwagi Inżyniera Kontraktu do dokumentacji, przekazano skorygowanie rysunki dla Tomu IV/3B. Na obu odcinkach prowadzono prace związane z KNA.

Branża elektroenergetyczna  - procedowano zatwierdzenie warunków przyłączeniowych przez inżyniera i zamawiającego, weryfikowano projekty oświetlenia przekazane do Inżyniera Kontraktu, prowadzono prace na SZR, wprowadzono uwagi Zamawiającego do Tomu IV/2a Oświetlenie GDDKiA oraz wysłano do weryfikacji wszystkie tomy dot. oświetlenia odc. 2

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad PW

Branża melioracyjna  - prace projektowa zakończono

Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP

Branża architektoniczna  - trwa weryfikacja dokumentacji przez Inżyniera i Zamawiającego

Branża geodezyjna – przeprowadzono prace związane z geodezyjną obsługą budowy, osnową geodezyjną na odcinku 1 i 2 oraz inwentaryzacją budynków przewidzianych do rozbiórki dla obu odcinków.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - wykonano przegląd budowy pod kątem zagrożeń przyrodniczych.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża, kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem.

Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, ES-77, WD-78, MS-81, WD-82, PP-84 oraz WD-93, WD-94, WD-95, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.

Branża sanitarna – prowadzono Roboty dot. kanalizacji sanitarnej PSK 5 (km3+525), PSK 7 (km 11+321), kanalizacji deszczowej S6B (km 5+610), 7A (km 6+960 – 7+000), 7F (km 7+500) oraz S2A (km 2+140). Dodatkowo wykonano prace związane z siecią gazową wysokiego ciśnienia PG-2 (km 11+851), umocnienie ZR 11, siecią wodociągową PW-3 (km 3+467) oraz kanałami do zbiorników ZR7, ZR8, ZR9, ZR10. Na odcinku drugim prowadzono prace nad siecią ciepłowniczą PSC-1 (ul. Chwaszczyńska rejon K616), PSC-3 (ul. Chwaszczyńska rejon WS 100), PSC-4 i PSC-4.1 (ul. Chwaszczyńska rejon POLIFARB. Prowadzono również prace związane z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-1, PG-2, PG-3, PG-4, PG-6, PG-7, PG-9, PG-5, PG-10, PG-15. Wykonano prace nad siecią kanalizacji deszczowej w zakresie GDDKiA kanał: KD-6, KD-12, KD-13, KD-45, KD-46, KD-90, KD-84, KD-44, kanalizacji deszczowej w zakresie ZDiZ kanał KD-82 oraz prace nad siecią wodociągową PW-15, PW-17.

Branża elektroenergetyczna -  na odcinku 1 nie wykonywano prac w raportowanym okresie. Na odcinku 2 trwały prace polegające na układaniu kabli na kolizjach 36SN, 39SN, 23SN, 33SN, 34 SN, 55SN, 63SN, 64SN, 65SN oraz 58nn, 59nn, 61nn, 62nn. Przełączono kolizję 2ST, 3ST, 8SN, 9SN, 10SN, 12SN, 15SN oraz 6 nn, 7nn, 9nn, 10nn, 11nn, 12nn, 13nn, 17nn, 18nn, 19nn, 21nn, 58nn i 60nn. Budowano fundamenty trakcyjne na ul. Krzemowej oraz wykonano wykop pod kable 42SN, 43SN, 55SN.

Branża teletechniczna - trwały prace nad budową sieci Netia i Orange ul. Chwaszczyńska w okolicy POLIFARBU i ZOT oraz wykop pod kanalizacją teletechniczną w km 2+050 – 2+330.

Branża melioracyjna na odcinku 1 wykonano prace związane z wykopem oraz umocnieniem w km rów 13+000 oraz przepusty melioracyjne pod TG i drogą serwisową w km 5+600

Branża ogólnobudowlana - kontynuowano prace związane z rozbiórką budynków dla odcinka 2.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 31

Tydzień 30

Tydzień 29

Tydzień 28

Tydzień 27

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl